OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ciekawe pomysły na zwiedzanie okolicy- Poznaj swój Powiat Ostrowski
27 stycznia 2023 roku

Ciekawe pomysły na zwiedzanie okolicy- Poznaj swój Powiat Ostrowski

„Świat jest jak książka, Ci którzy nie podróżują, czytają tylko pierwszą stronę”. Podsumowany został właśnie Szkolny Powiatowy Konkurs Turystyczny  „Poznaj swój Powiat Ostrowski” . Wiele nadesłanych prac oczarowało komisję konkursową artyzmem działań lub świeżym spojrzeniem na formę prezentacji.

* slajd_1920x1080px_v03.jpg

Uczestnicy 8 edycji konkursu jak zwykle zaskoczyli nieszablonowym podejściem do tematu przyrodniczo- historycznego.Na konkurs nadesłanych zostało 20 prac przygotowanych łącznie przez 101 uczestników, którzy pracowali pod okiem 19 opiekunów.

Dzięki realizacji tego konkursu Powiat Ostrowski działający poprzez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z radnymi Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biura Promocji i Relacji Społecznych zachęca uczniów wszystkich szkół z terenu całego Powiatu Ostrowskiego do popularyzacji historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu Ostrowskiego; promocji walorów turystyczno- krajoznawczych Powiatu Ostrowskiego i miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie; rozwijania zainteresowań turystyką i rekreacją w Powiecie Ostrowskim. Zachęcają również do tworzenia i aktywizacji szkolnych kół turystyki.

* DSC_1028

 

- Ogrom materiału, jaki tutaj zobaczyliśmy jest zawsze dla nas zaskakujący. Różne od siebie formy, czasami trudne do porównania, ale pokazujące aktywny sposób spędzania czasu przez tylu uczniów. Komisja Konkursowa uznała jednogłośnie, że wszystkie prace przygotowane na konkurs warte są pokazania, uhonorowania nagrodą bądź wyróżnieniem- powiedziała Zuzanna Jerzyk sekretarz konkursu.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.01.2023 150342

Najwyższe uznanie komisji skradła praca wyjątkowa, stworzona specjalnie z myślą o tym przedsięwzięciu, poruszająca wyobraźnię zarówno odbiorcy jak i jej twórców.

* dsc_1255.jpgNapisany został krótki utwór literacki- bajka pt. „Niezwykły motyl”. Historia bajką zapisana toczy się w Bogufałowie. ( miejscowości w gminie Przygodzice). Wzdłuż źródła rzeki Barycz podąża chłopiec, który potyka kolejnych bohaterów : wilki o imieniu Kleofas, Salomea, Edward, jeża Jerzego, bobra Bronka, chrząszcza Antka, mrówkę Martę, która wyplata z sieci suknię ślubną. Chłopca spotka wiele przygód, po drodze np. wyławia perłę z Baryczy, szuka pierścionka w grobowcu rodziny Radziwiłów…piękna historia z morałem osadzona w Powiecie Ostrowskim.  Do treści powstały ilustracje stworzone przez uczniów, porównywalne z tymi z Baśni Braci Grimm, czy z Małego Księcia. Ponadto stworzona została gra planszowa z tematycznymi, przestrzennymi pionkami. Tytuł Grand Prix zdobyła Szkoła Podstawowa im. Kardynała K. Wołtyły z Chynowej, opracowana przez grupę 10 uczniów działających pod opieką nauczycieli: Bogny Baranowskiej oraz Małgorzaty Ożóg. Grupa zdobyła czek o wartości 1000 zł. oraz nagrody rzeczowe.

W kategorii Szkoły Podstawowe 1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Daniszynie za lapbooka, który jest rodzajem przestrzennej teczki tematycznej, w której zawarte są informacje o Gminie Ostrów Wielkopolski. Uczniowie zgromadzili materiał fotograficzny, opracowali otwierane, przesuwane, zawiązywane, odchylane plansze, będące źródłem wiedzy o poszczególnych zabytkach . Lapbook zawiera również kieszonki z grą Memory- grą pełną treści o poszczególnych miejscowościach, z mapami i położeniem geograficznym. Lapbook jest to gotowy informator dla osób chcących aktywnie spędzić czas w Gminie Ostrów.

* dsc_1279.jpg

2 miejsce zdobył Sebastian Gumienny uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, pracujący pod okiemMałgorzaty Wieczorek. Uczeń przygotował relację papierową z jednodniowego rajdu rowerowego dla młodzieży. W pracy indywidualnej zaproponowany został program 37- kilometrowej trasy rowerowej. Trasa przewiduje 8 przystanków, zwiedzając dwory, kościoły, m.in. w Gutowie, czy Lewkowie. W pracy mamy również zestawienie fotografii ostrowskiej Synagogi zmieniającej się na przestrzeni kolejnych lat, zaczynając od 1989 roku.

* dsc_1229.jpg

3 miejsce ( równorzędne) zdobyły Szkoła Podstawowa św. Jana Pawła II w Radłowie- pod okiem nauczyciela Karola Marszała, wramach obchodów Święta Niepodległości powstała w minionym roku „Terenowa Gra Powstańcza”. Na terenie Raszkowa zorganizowanych zostało 12 punktów, gdzie znajdowali się ósmoklasiści. Przygotowali oni zadania dla młodszych kolegów. Uczestnicy gry wcielali się w rolę powstańców oraz obserwatorów ówczesnego, codziennego życia Raszkowa: opatrywali rannych żołnierzy, szyfrowali tajne hasła, szyli flagi, śpiewali powstańcze piosenki, ćwiczyli musztrę, odczytywali dawną mapę. Praca konkursowa składa się ze zdjęć z tego wydarzenia, karty zadań specjalnych, karty do zadania Rzemieślnicy, mapy do zadania Niemiecka mapa;

* dsc_1226.jpg

oraz  Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Józefa Bema w  Ostrowie Wielkopolskim za album fotograficzny z wklejanymi zdjęciami i opisami z wyprawy, który wzbogacony został rysowaną mapą z wizerunkiem poszczególnych obiektów na szlaku: kościołów, starego cmentarza, budynku I Liceum Ogólnokształcącego, Poczty Polskiej, Chaty Regionalnej i Domu Ludowego w Przygodzicach.

* dsc_1223.jpg

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe przyznane zostało miejsce 1, które zdobyli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina Ostrowie Wielkopolskim pracujący pod okiem nauczycieli: Jacka Bieńka i  Krzysztofa Steca. Pałac Lipskich w Lewkowie po udostępnieniu swoich salonów dla zwiedzających przyciąga tłumy gości. Gości z sąsiedztwa, ale nie tylko. W związku z tym, angażując aktywnych uczniów powstał pomysł na stworzenie międzynarodowego przewodnika turystycznego, również dla obcokrajowców posługujących się językiem: angielskim, niemieckim, ukraińskim, hiszpańskim oraz chińskim.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.01.2023 150226

Turysta, bez względu na to czy jest obcokrajowcem, czy nie, ma stworzony łatwy dostęp do ciekawych informacji o rodzie Lipskich.  Ponadto klasa filmowa, w ramach wykonywanych zadań konkursowych, miała okazję  przetestować swój sprzęt w terenie. Widokiem z lotu ptaka rozpoczyna się prezentacja filmowa obiektu.

* dsc_1251.jpg

Miejsce 2 przyznane zostało dla Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunem: Panem Sławomirem Jędrzejakiem. „Powiat Ostrowski to takie baśniowe miejsce, w którym spotyka się przeszłość z przyszłością, a o teraźniejszość dba się nadzwyczajnie”…tak zaczyna się opowieść stworzona przez uczniów, którzy „Jak baśń snują swoją opowieść….”w malowniczym Pałacu Lipskich w Lewkowie. W przygotowanym filmie w roli kustosza obsadzono robota (znak rozpoznawczy tej szkoły technicznej). Oprowadza on widza po poszczególnych pomieszczeniach tego pięknego, odrestaurowanego budynku.

* dsc_1247.jpg

Przyznane zostało również wyróżnienie specjalne, które w konkursie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, którzy za wytrwałość i ciekawość poznawania świata zdobyli kolejną nagrodę, czek o wartości 500 zł oraz nagrody rzeczowe.

* dsc_1222.jpgCytując fragment pracy: „gdy podróżują, poznają kolejne karty naszej historii i tradycji” ( św. Augustyn). Zobaczyć, dotknąć, posmakować to najlepsze metody poznawania świata przez dzieci z wszelakimi niepełnosprawnościami. A turystyka i krajoznawstwo jest jedną z najlepszych form rewalidacji i rehabilitacji szkolnych wychowanków tej placówki.

Wyróżnienia trafiły do wszystkich pozostały uczestników konkursu:

* dsc_1239.jpg

ze Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej Edukator  w Ostrowie Wielkopolskim z opiekunem Joanną Judzińską, ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunemMartyną Psikus, dwóch grup ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim wraz z opiekunem Mirosławą Nowak,  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunami Danutą Janiak i Elżbietą Gąsior, trzech grup ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim wraz z opiekunem Małgorzatą Wieczorek, Szkoły Podstawowej w Wielowsi wraz z opiekunemPatrycją Talagą.

* dsc_1213.jpg

Wyróżnienia w kategorii Szkół Ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim działającego pod opieką Ewy Guarino,III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim orazPublicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim działającychpod opieką Donaty Kasprzak.  

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Piotr Walkowski - Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, oraz Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Sylwia Nowicka,  Anita Świątek, Andrzej Leraczyk, Tomasz Brucki, Rafał Walkow.

* dsc_1219.jpg

Podczas uroczystego podsumowania konkursu odbyło się w dniu 26 styczni 2023 r. w „n klubie- sztuka i edukacja” przy ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas uroczystości wręczone zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe, przygotowane wspólnie przez Biuro Promocji i Relacji Społecznych oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Na koniec spotkania przygotowany został słodki poczęstunek.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 587