OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najlepszy geograf w Wielkopolsce!
7 lutego 2023 roku

Najlepszy geograf w Wielkopolsce!

Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim został najlepszym geografem Wielkopolski. Jan Potaśniczak został laureatem etapu okręgowego XLIX Olimpiady Geograficznej w Poznaniu, zajmując ostatecznie 1. miejsce.

Etap okręgowy Olimpiady Geograficznej odbył się w dniach 4-5.02.2023 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Zakwalifikowało się do niego 72 uczniów z całej Wielkopolski, wśród nich znalazło się dwoje uczniów z III LO, którzy jako jedyni reprezentowali Powiat Ostrowski: Zuzanna Andrzejak i Jan Potaśniczak.

* IMG-20230206-WA0017

Dwudniowe zmagania olimpijskie polegały na rozwiązaniu trzech testów wiedzy i quizu multimedialnego oraz zaprezentowaniu przed jury wypowiedzi ustnej na wylosowany temat. Ostateczne zatwierdzenie wyników etapów okręgowych XLIX Olimpiady Geograficznej z całej Polski zostanie ogłoszone przez Komitet Główny w Warszawie w połowie marca.

* Kadr 2

Jan Potaśniczak, który okazał się niepokonany w Poznaniu, rozpoczyna przygotowania do etapu centralnego Olimpiady Geograficznej, który odbędzie się w dniach 20-23.04.2023 r. w Katowicach. Warto dodać, że rok 2023 rozpoczął się dla ucznia wielkimi sukcesami, gdyż Jan Potaśniczak miesiąc temu został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego o Republice Słowackiej w Krakowie. Opiekunem naukowym ucznia jest Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii i dyrektor szkoły.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 366