OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Boników gotowy na rozpoczęcie
8 lutego 2023 roku

Boników gotowy na rozpoczęcie

Niebawem, jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne, może rozpocząć się budowa nowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Odolanowa do Bonikowa. Dzięki temu rowerem będzie można bezpiecznie dojechać z Ostrowa aż do Bonikowa właśnie.

Modernizacja droga Odolanów - Boników to bardzo wyczekiwana inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Ostrowski. Postepowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę tych robót firmę: Zakład Budwy Dróg.

* IMG20211124095120

-,,Ze względu na intensywność ruchu na tym odcinku mieszkańcy zwracali się z prośbą o wybudowanie ścieżki rowerowej. Udało się na ten cel zebrać fundusze i teraz możliwa będzie budowa. To przedsięwzięcie oprócz zebrania odpowiedniej ilości pieniędzy wymagało także sporo przygotowań. Konieczne jest m.in. wykup gruntów od wielu właścicieli. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wód gruntowych w tym rejonie także pod względem inżynieryjno-budowlanym będzie to przedsięwzięcie wymagające’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.    

W ramach tej inwestycji zmodernizowana będzie także nawierzchnia drogi. Na odcinku ok, 3,4 km ułożony zostanie nowy dywanik asfaltowy. Przybędzie także ponad 3 km. asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 i 3 metrów na poszczególnych odcinkach. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi.

* BonikĂłw (2)

Cała inwestycja kosztować będzie ponad 7 mln zł. -,,To bardzo rozbudowane zadanie na które udało się nam pozyskać dofinansowanie rządowe z  funduszy Polski ład w kwocie ok. 4,4 mln zł. Ponad 3 mln zł to wkład własny Powiatu Ostrowskiego’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.  

Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększy się sieć ścieżek rowerowych wybudowanych przy drogach powiatowych. A po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej z Gorzyc do Nabyszyc będzie można wybrać się aż do Binkowa na wycieczkę rowerową po bezpiecznych ścieżkach.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 119