OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szatnie sportowe po remoncie
17 lutego 2023 roku

Szatnie sportowe po remoncie

W dniu 15 lutego 2023 r. otwarto po remoncie i modernizacji szatnie przy sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

* img_20230216_wa0001.jpg

W ramach remontu i modernizacji pomieszczeń zostały wydzielone dwie odrębne szatnie i nowy ciąg komunikacyjny,  pomalowane wszystkie pomieszczenia szatniowe wraz z korytarzami i toaletami, wymieniono podłogę, uzupełniono ceramikę sanitarną, przerobiono instalację elektryczną wraz z wymianą całego oświetlenia, zamontowano nowe drzwi, położono specjalną folię okienną i fototapety oraz zamontowano ponad 50 modułów szatniowych wraz z lustrami.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, dyrektor szkoły Przemysław Zimniak, przewodniczący Rady Rodziców Marek Sztukowski, nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz Malik oraz uczeń klasy sportowej Karol Błaszczak.

* img_20230216_wa0006_1_.jpg

Środki finansowe zostały przekazane z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz Rady Rodziców działającej przy III Liceum Ogólnokształcącym.

Odwiedzin: 424