OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chcesz się nauczyć pomagać?
17 lutego 2023 roku

Chcesz się nauczyć pomagać?

Już po raz drugi zorganizowany zostanie kurs nauki opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

* Kadr

Pomysłodawcą kursu jest dr Marek Widenka kierownik Oddziału Geriatrycznego w Ostrowie. Coraz więcej osób żyje w samotności, coraz więcej potrzebuje pomocy. Wielu z nim można otoczyć pomocą w miejscu zamieszkania. Wychodząc z tego zapotrzebowania specjaliści z ostrowskiej geriatrii staną w roli wolontariuszy i dzielić się będą wiedzą z zakresu odżywiania, pomocy psychologicznej, organizacji czasu wolnego osobom starszym.

W ubiegłorocznej edycji kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia ukonczyło i odebrało stosowne certyfikaty ponad 80 osób.

* plakat_A4

-,,Kurs jest adresowany do ludzi, którzy już mają kontakt z osobami przewlekle chorymi lub na dzień dzisiejszy nie opiekują się, ale myślą o takim zaangażowaniu prywatnie lub w formie wolontariatu’’ – mówi dr Marek Widenka, kierownik Oddziału Geriatrycznego w Ostrowie. -,,Chcemy w praktyczny sposób przekazać jak najwięcej podstawowych informacji wszystkim chętnym’’ – wyjaśnia M. Widenka.

* Zbiorowe

Kurs obejmuje siedem spotkań co tydzień. Jest całkowicie bezpłatny a na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie. Pierwsze zajęcia odbędą się 11 kwietnia 2023 roku o godz. 17.00. Zapisy przyjmowane są do 3 kwietnia 2023. Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 726 753 759.

Inicjatywa odbyła się przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 168