OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
II LO w nowym, pięknym wydaniu
21 lutego 2023 roku

II LO w nowym, pięknym wydaniu

W ciągu ostatnich dwóch lat Powiat Ostrowski zainwestował w modernizację II Liceum Ogólnokształcące ponad 915 tys. zł. Ostrowska szkoła zyskała nowe wyposażenie, wyremontowane pomieszczenia, w tym łazienki i nowopowstałą pracownię informatyczną.   

* DSC_0043.JPG

II Liceum Ogólnokształcące zmienia się na lepsze. Ostrowska szkoła w ubiegłym roku przeszła lifting zyskując odnowione pomieszczenia. Uczniowie mogą korzystać z pięknych, stylizowanych toalet dla dziewcząt i chłopców. Pomieszczenia na parterze, I piętrze i II piętrze zyskały nową, stonowaną kolorystkę, zdobione drzwi do kabin oraz urządzenia sanitarne. Nowoczesnego wyglądu dopełniają płytki jasne i patchworkowe.

* DSC_0020.JPG

Efekt ostatnich prac modernizacyjnych podziwiał Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który obejrzał m.in. odświeżoną szatnię zimową, w której stanęło ponad 350 nowych, automatycznych szafek oraz zmodernizowane schody wewnętrzne, przy których wymieniono poręcze. Dotychczasowe, wysłużone i nadgryzione zębem czasu metalowe uchwyty zastąpiły drewniane, stylizowane poręcze.

– To kolejny etap inwestycji w nasze placówki edukacyjne. Cieszę się, że uczniowie II LO mogą już korzystać nowych i pięknych pomieszczeń. Gratuluję dyrektorowi Markowi Śmiłowiczowi realizacji tej inwestycji, umiejętnego połączenia funkcji użytkowej z estetyczną i wpisania jej w historyczny charakter szkoły – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Starosta podczas wizyty w budynku przy ul. Wrocławskiej został mile przyjęty przez uczniów, którzy zaprezentowali krótki performance w… jednej ze zmodernizowanych łazienek. Był on związany z przestrogą dla użytkowników toalet, którzy z nudów mogliby zechcieć zniszczyć pomieszczenia napisami. Aby tego uniknąć w łazience stanął wieszak z książkami: „Antologia Poezji Polskiej” i „Matematyka. Słownik encyklopedyczny”.

* DSC_0031.JPG

Koszt ubiegłorocznego remontu, który obejmował również szpachlowanie i malowanie korytarza na II piętrze, to 740 tys. zł. Całość finansowana z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Modernizacja budynku, to kolejna inwestycja w II LO. W 2021 roku za kwotę ponad 175 tys. zł zakupiono ławki, krzesła i biurka dla uczniów i nauczycieli oraz szaf do 11 sal lekcyjnych. W szkole pojawiły się także meble i wyposażenie do nowopowstałej pracowni informatycznej (stoliki, krzesła, szafy, komputery dla uczniów i kadry, oprogramowanie, serwer i projektor).

Odwiedzin: 184