OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Walentynki w wierszu
22 lutego 2023 roku

Walentynki w wierszu

Na Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Walentynki w wierszu” wpłynęło 26 wierszy z siedmiu szkół średnich. Konkurs został zorganizowany po raz piętnasty przez nauczycielki biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych.

Ten niełatwy czas sprzyja przemyśleniom i refleksji. Owocem tego jest twórczość młodych poetów, którzy w tym roku nadesłali wyjątkowo wiele wierszy. Mimo, że czas jest smutny widać, że uczucia w młodych ludziach zawsze są takie same.

Do tegorocznego konkursu zgłosili się uczniowie z następujących szkół: II, III, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Przygodzic, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.

* 2

Nadesłane prace oceniała komisja, w skład której weszły nauczycielki biblioteki szkolnej i języka polskiego. Wybór najlepszych wierszy był trudny, ze względu na wyrównany poziom twórczości uczestników. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 16-go lutego 2023 roku w bibliotece szkolnej. Nagrody książkowe oraz dyplomy wyróżnionym w konkursie uczniom wręczyli dyrektor szkoły oraz przedstawicielki komisji. Uroczystość podsumowania uświetnił występ gościa specjalnego pani Aleksandry Kiełb-Szawuły, która jest znaną poetką, kompozytorką i animatorką kultury. Autorka zbiorów wierszy, tekstów piosenek, książek i płyt z balladami dla dorosłych i dzieci. Śpiewa i gra na gitarze wraz z zespołem Wyspa oraz Do Góry Dnem, a także z mistrzami poezji śpiewanej – U Studni.

* 3

Pokłosiem konkursu jest „Biuletyn Literacki” nr 15, który wraz z podziękowaniami otrzymali opiekunowie przybyłych uczestników konkursu. Opiekunowie otrzymali także tomiki poezji „Cyrkulacje … haiku” autorstwa pani Aleksandry Kiełb-Szawuły, Podczas spotkania została zorganizowana wystawa, na której przedstawione zostały nagrodzone i wyróżnione wiersze.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Alicja Zielezińska – ZSP Przygodzice

II miejsce – Gabriela Krakowska – III LO - „Gdybanie”

III miejsce – Przemysław Woźniak – ZSU – „Koniczyna” 

Wyróżnienie – Aleksandra Jacyno – IV LO – „Puk, puk”

Wyróżnienie – Katarzyna Durajczyk – ZST – „Miłość”

Wyróżnienie – Adam Pawlicki – II LO – „Miłość”

Wyróżnienie – Tobiasz Prukała – ZST-E – „Mój dom”

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 93