OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowskie spotkanie z geriatrią i medycyną paliatywną
15 marca 2023 roku

Ostrowskie spotkanie z geriatrią i medycyną paliatywną

W miniony weekend w Ostrowie odbyła się konferencja pt. „Ostrowskie spotkanie z geriatrią i medycyną paliatywną”. Wykłady z dziedziny medycyny obejmującej opiekę nad pacjentami znajdującymi się w terminalnym stadium choroby nieuleczalnej oraz medycyny zajmującej się schorzeniami wieku podeszłego wygłosili m.in. specjaliści z Gniezna, Poznania i Krakowa.  

* DSC_0734.JPG

Udział w konferencji odbywającej się pod patronatem Starosty Ostrowskiego i przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, zadeklarowało ok. 200 osób z całej Polski. Wśród wykładowców byli specjaliści z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

* DSC_0767.JPG

Prelegenci (Alicja Klich-Rączka, Katarzyna Broczek, Andrzej Jóźwiak i Katarzyna Wieczorowska-Tobis) przedstawili uczestnikom wykłady na temat zaburzeń poznawczych, ról lekarzy POZ, postępowania w objawach neuropsychiatrycznych u osób z zespołem otępiennym i objawach psychiatrycznych u osób u kresu życia, a także depresji osób starszych, rozpoznania i leczenia bezsenności oraz zaburzeń lękowych u pacjentów w podeszłym wieku, majaczenia czy interakcji lekowych w psychogeriatrii oraz roli depreskrypcji.  

* DSC_0753.JPG

- Ilość autorytetów medycznych oraz pozostałych uczestników świadczy o wadze tej tematyki w kontekście starzenia się społeczeństwa. Cieszę się, że jako Powiat nie ulegliśmy namowom ministerialnym i geriatria działa u nas jako samodzielny oddział, a nie została włączona w struktury oddziałów internistycznych. – mówił podczas konferencji Paweł Rajski, Starosta Ostrowski. - Mamy w Ostrowie oddanych geriatrii lekarzy, jak doktor Marek Widenka i jego zespół, choć wiem, że warunki lokalowe naszej geriatrii wymagają zmian. Dlatego nasze kolejne marzenie wiąże się z powstaniem Centrum Opieki Długoterminowej, które byłoby odpowiedzią na to właśnie zapotrzebowanie. Jest to wyzwanie na najbliższe lata, jeśli jako samorząd będziemy traktowani po partnersku powinno się udać.

* DSC_0740.JPG

Odwiedzin: 150