OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyjechali na wakacje
23 lipca 2009 roku

Wyjechali na wakacje

20 dzieci z Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny przy PCPR w Ostrowie Wielkopolskim wyjechało na wakacje w Bieszczady. Dla niektórych wychowanków jest to pierwszy w życiu wyjazd poza granice miasta.

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim ma charakter wielofunkcyjny. Mieszka tutaj 14 dzieci, a 16 korzysta z zajęć świetlicowych. Wychowankowie, którzy są pod całodobową opieką placówki, trafili tutaj na mocy postanowienia sądowego. Ich rodzice są częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Dzieci na letnie wakacje wyjechały już po raz czwarty. Wcześniej wychowankowie mieli okazję doświadczyć, zobaczyć, porównać wybrzeże Polski – Półwysep Helski oraz środkowe wybrzeże, w poprzednim roku „schodzili” Tatry od strony Polskiej i Słowackiej, poznali kulturę góralską, korzystali z kąpieli w basenach geotermalnych, a tym razem będą to Bieszczady.

Wyjazdy letnie oprócz uroków wypoczynku, mają także walor edukacyjny dla naszych wychowanków, rozwijają dzieci poznawczo, ułatwiają przyswajanie wiedzy z geografii, historii, biologii. Ponadto ma to wielkie znaczenie w funkcjonowaniu społecznym dzieci. Ich powrót po wakacjach letnich do szkoły wydaje się być dla nich bardziej przyjazny, bo i one mają o czym opowiadać swoim rówieśnikom, mają o czym napisać opowiadanie z wakacji, nie muszą unikać lekcji i kontaktu z kolegami – wyjaśnia Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie.

Jak wspominają opiekunowie, pierwszy wyjazd na Hel nie był przez dzieci przyjęty entuzjastycznie. Pojawiło się wiele niepokoju, obaw i pytań: po co, jak będzie, co tam ciekawego może być? Wychowawcy musieli się mocno napracować, by przekonać dzieci do realizacji tego pomysłu. I choć pogoda była w kratkę, wieczory chłodne i deszczowe dzieciom to nie przeszkadzało. Urok wybrzeża, spienionych fal, widocznych na horyzoncie statków, żaglówek i wspaniały rejs po Bałtyku, przesłoniły wszystkie cienie wyjazdu. Okazało się, że dużym zaskoczeniem dla niektórych dzieci było to, że woda jest słona, że raz jest cieplejsza, a innym razem zimna, że plaża jednego dnia jest szersza a, innego jest na niej mniej miejsca. Pytań i zachwytów było bez liku. Teraz nikogo już nie trzeba przekonywać do wspólnych, letnich wyjazdów, a dzieci ledwo wrócą z wakacji już pytają „dokąd pojedziemy następnym razem?”. Tegoroczny wyjazd w Bieszczady został sfinansowany z budżetu PCPR, swoją cegiełkę dołożyli także darczyńcy.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 495