OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
MDK zaprasza na „Drzwi Otwarte”
17 marca 2023 roku

MDK zaprasza na „Drzwi Otwarte”

Co dzieje się na scenie, na jakich instrumentach można nauczyć się grać, a w jakich technikach tańczyć bądź malować, które „planszówki” dadzą najwięcej emocji,  jak poprawnie śpiewać? Nie tylko o tym będzie można się niebawem przekonać  w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka jak co roku zaprasza na „Drzwi Otwarte”, które odbędą się 30 marca i podczas których będzie się można zapisać na zajęcia.

* Drzwi Otwarte w MDK 2023 do internetu

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Ostrowie Wielkopolskim już od 40 lat i w tym roku hucznie obchodzi swoje okrągłe urodziny. Pracownicy placówki w ferworze przygotowań  do uroczystego jubileuszowego koncertu nie zapominają oczywiście o dorocznych „Drzwiach Otwartych”. W tym roku zaplanowano je w troszkę innym terminie, raptem jednak o dwa dni szybciej niż dotychczas.

Przez lata wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszaliśmy w pierwszą sobotę kwietnia w godzinach dopołudniowych. Ponieważ jednak zajęcia w MDK odbywają się dni robocze popołudniami, postanowiliśmy i w takim właśnie terminie zorganizować naszą doroczną akcję, na którą już teraz zapraszamy i osoby, chodzące na nasze zajęcia, i tych, którzy dopiero chcą się na nie zapisać – wyjaśnia Anna Drobniewska, dyrektorka ostrowskiego MDK.

„Drzwi Otwarte” odbędą się w czwartek, 30 marca, w godzinach od 16:00 do 19:00.    Tego dnia w placówce sporo się będzie działo. W każdej sali prezentowane będą działania artystyczne, które mają tutaj miejsce na co dzień, ponadto będzie można uczestniczyć   w konkursie. Oferta ostrowskiego MDK skierowana jest do dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia pod warunkiem, że nadal kontynuują naukę.

W placówce odbywają się różnorodne zajęcia: plastyczne, praktyczno-artystyczne, wokalne, muzyczne, baletowe, taneczne (m.in. z elementami baletu oraz taniec współczesny i uliczny), teatralne, teatralno-plastyczne, fotograficzno-filmowe, poetycko-literackie, z rękodzieła artystycznego, szachowe… Działają także zespoły muzyczne i wokalne oraz chóry. Aktywne są również Kluby: Obserwatorów Przyrody, Miłośników Gier Planszowych i nie tylko…, Gier Strategicznych, w bardzo dobrej formie jest też sekcja szachowa. Chętni mogą nauczyć się grać na gitarze, ukulele i keyboardzie. Ponadto MDK jest organizatorem licznych koncertów, spotkań, wystaw plastycznych, pokazów, konkursów, warsztatów, w których biorą udział wychowankowie placówki. Obecnie z oferty MDK rocznie korzysta około tysiąca osób z całego powiatu ostrowskiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Na nasze zajęcia będzie się można zapisać już podczas „Drzwi Otwartych” – mówi Anna Drobniewska.

Zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2023/2024 będą trwały od 30 marca do 30 czerwca 2023 roku, a o tym, kto się na nie dostał, będzie się można dowiedzieć w sierpniu. Każdy, kto chce korzystać z oferty MDK, musi wypełnić kartę zapisu, także osoby już chodzące na zajęcia. Przypominamy, że dla chętnych uczestników, zajęcia w MDK są bezpłatne.

Odwiedzin: 59