OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kontrakt na rezonans
20 marca 2023 roku

Kontrakt na rezonans

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał kontrakt na badania rezonansem magnetycznym refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Decyzja ta oznacza, że pacjenci posiadający skierowanie będą mogli je mieć wykonane na miejscu w Ostrowie bez potrzeby poszukiwania usługi w innych placówkach.

* DSC_0765.JPG

Informacje o podpisaniu kontraktu przekazano podczas konferencji prasowej w ostrowskim szpitalu w dniu 20 marca 2023 r.

Ostrowski szpital przejął pracownię rezonansu, a dodatkowo dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozyskał ok. pół miliona złotych na wykonywanie badań.

- „Do końca ubiegłego roku jako szpital korzystaliśmy z usług komercyjnego podmiotu. To oznaczało, że pacjenci albo czekali w kolejkach albo zmuszeni byli do dojazdów do innych placówek. Od 15 marca mamy kontrakt i możliwość wykonywania takich badań na miejscu’’ – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor ostrowskiego szpitala.

* DSC_0728.JPG

Badanie rezonansem magnetycznym jest bardzo ważne w kontekście szybkiej diagnostyki wykrywania wielu schorzeń szczególnie z dziedziny neurologii, ortopedii, kardiologii, ale także innych dziedzin. Zwłaszcza dla tak dynamicznie rozwijającego się szpitala jak ostrowski ma to wielkie znaczenie. Miesięcznie wykonywano dotąd ok. 80 badań. Teraz, jak zapowiada dyrektor, powinno ich być więcej.

Kwota kontraktu pozwoli to na wykonanie kilkuset badań, których wartość uzależniona jest od diagnozowanego obszaru. Średni koszt badania to ok. 1000 zł. Badanie „na Fundusz’’ nie oznacza, że jest ono bezpłatne, ale tylko tyle, że jego koszty refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

* DSC_0732.JPG

-„Ile dokładnie uda się wykonać badań zależy od mocy przerobowej pracowni rezonansu magnetycznego w Ostrowie.  Ile zrobi za tyle otrzyma zapłatę. Ważne jest celowe przemyślane skierowanie na takie badanie. Nie wszystkie wskazania wymagają rezonansu. Niektóre wymagają tomografu komputerowego a inne RTG. Wtedy, gdy jest uzasadnione lekarz specjalista kieruje na rezonans’’ – powiedziała Agnieszka Pachciarz, dyrektor NZF Oddział w Ostrowie.

Konferencja odbyła się w obecności Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, parlamentarzystów: Katarzyny Sójki i Tomasza Ławniczaka, samorządowców oraz pracowników ostrowskiego szpitala.

-,,W ostrowskim szpitalu dzieje się dobrze. Za niedługo będzie nowy rezonans. Dzięki dobrej współpracy parlamentarzystów, NFZ oraz Dyrekcji Szpitala środki trafiają do Powiatu Ostrowskiego. Cieszę się, że samorząd powiatowy podejmuje działania, żeby ten szpital się rozwijał i piękniał’’ – mówiła M. Maląg.

-,,Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo często w rozmowach słyszałem pytania naszych mieszkańców, czy ta usługa będzie realizowana tylko komercyjnie, czy jest szansa na pokrycie z Funduszu? Szpital ma wreszcie rezonans, za który płaci NFZ’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Podziękowania dyrektorowi NFZ, Minister Maląg i parlamentarzystom przekazał także Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.  

* DSC_0763.JPG

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 141