OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości jako atrakcyjna...
21 marca 2023 roku

Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości jako atrakcyjna propozycja dla uczniów ZSE

Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości są sztandarowym projektem edukacyjnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Formuła przedsięwzięcia ewoluuje i jej 8. edycja przebiegała w terenie. Młodzież kolejno odwiedzała współpracujące ze szkołą, liczne przedsiębiorstwa.

* dsc_0789.jpg

Najskuteczniejsze szkolnictwo techniczne to takie, które jest oparte na współpracy z firmami i jak największej ilości praktyki. Przykładem takiej filozofii jest projekt „Uczniowie ostrowskiego Ekonomika bliżej rynku pracy”. Młodzież przez wiele tygodni zapoznawała się z działającymi w regionie firmami. Odwiedzali firmy w powiecie, regionie i Polsce. Zapoznawali się z ich specyfiką, oczekiwaniami oraz swoimi wyobrażeniami pracy zawodowej. Tak właśnie wygląda nowa formuła Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, które 21 marca 2023 roku zostały podsumowane w ZSE.

* dsc_0861.jpg

To przedsięwzięcie to projekt wyjątkowy, wykracza poza obowiązkowe normy edukacyjne szkoły. Daje uczniom dodatkową wiedzę i poszerza ich horyzonty.

- „Targi w tej terenowej formule dają uczniom wiedzę na temat funkcjonujących, nowoczesnych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw, również na regionalnym rynku pracy. Przedsiębiorcy prezentują naszym uczniom swoją działalność gospodarczą  od strony praktycznej. Dzięki naszej współpracy dodatkowo zyskują potencjalnych, przyszłych pracowników. Zatem korzyści tego przedsięwzięcia są obopólne”- powiedziała Beata Matuszczak dyrektor ZSE W Ostrowie Wielkopolskim.

- „Pokazanie młodym ludziom firm od środka jest najlepszą formą na zaprezentowanie możliwości rozwoju zawodowego. Przedsiębiorcy działający w swoim środowisku są bardzo przekonywujący, są zachętą i dobrym wzorem do dalszego doskonalenia się oraz przykładem na to, że można odnieść sukces na lokalnym rynku. Cieszę się, że nasza młodzież docierała do tych firm i poznawała je od podszewki. Dziękuję wszystkim za zrealizowanie logistyczne i organizacyjne wszystkich tych spotkań, w których również miałem okazję uczestniczyć. ”- powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.  

* dsc_0874.jpg

Podczas uroczystości wręczone zostały podziękowania dla partnerów za współpracę przy realizowaniu projektu „Uczniowie ostrowskiego Ekonomika bliżej rynku pracy” .

* dsc_0891.jpg

Starosta Ostrowski, w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, wręczył również podziękowania przedstawicielom firm i instytucji za wspieranie kształcenia zawodowego z Powiecie Ostrowskim. Byli to: Trasko Automatyka, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSE, OVB, Izba Przemysłowo-Handlowa PW oraz Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi.

Ponadto wyróżnienia trafiły również do uczniów, którzy otrzymali statuetki Zawodowy Lider Roku 2022/2023 w kategoriach: Technik Logistyk, Technik Handlowiec, Technik Ekonomista. Nagrodzeni to Bartosz Szpak, Mateusz Poczta, Adrian Zybała.

* dsc_0930.jpgWtorkowe spotkanie w auli ZSE urozmaicone zostało prezentacją lokalnego przedsiębiorstwa 3 mk działającego w branży technologicznej za swoje innowacyjne rozwiązania i wysoką jakość produktów oraz prezentacją dr inż. Leszka Szczupaka dot. kierunków kształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ” Wykształcenie a perspektywy na rynku pracy- zawody przyszłości”.

* dsc_0796.jpg

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 116