OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycyjny ruch na drogach
23 marca 2023 roku

Inwestycyjny ruch na drogach

Wiosna sprzyja inwestycjom na drogach powiatowych. Już niebawem zakończą się zadania realizowane od ubiegłego roku i będą mogły rozpocząć zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia.

Jedna z największych inwestycji drogowych finalizowanych w tym roku w Powiecie Ostrowskim to remont nawierzchni jezdni wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Gorzyce Wielkie - Nabyszyce.

W sumie przebudowany zostanie ok. 6 km odcinek drogi, a oprócz wymienionych zadań powstaną także ronda oraz chodnik.

* DSC_0052Powstające rondo w Nabyszycach

-,,To zadanie warte ok. 11,8 mln zł. Na ten cel udało się powiatowi pozyskać środki z funduszy rządowych w wysokości ok. 10 mln zł. Z kolei z budżetu Powiatu Ostrowskiego dofinansowaliśmy to przedsięwzięcie kwotą 1,8 mln. zł’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Za te pieniądze uda się wyremontować jezdnię, a wcześniej wybudować nowy przepust na drodze. Powstaną także nowe obiekty inżynieryjne. Mowa o przebudowie skrzyżowania z drogą w Wierzbnie oraz budowie nowego ronda w miejscowości Nabyszyce, które powinno poprawić bezpieczeństwo ruchu na tym skrzyżowaniu. Wybudowany zostanie także chodnik na odcinku ok. 1,7 km.

Miłośnicy wycieczek na dwóch kółkach cieszy jednak przede wszystkim nowa ścieżka rowerowa.

* DSC_0066Na cześci ściezki rowerowej z Gorzyc Wielkich do Nabyszyc wylano już asfalt

-,,Systematycznie rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych. W tym roku przybędzie kolejnych kilkanaście kilometrów tras. Ułatwienie dla mieszkańców, ale również dla cyklistów. Bezpiecznie będzie można dojechać jednośladem z Ostrowa do Bonikowa, bo już niebawem rozpocznie się także ta inwestycja. Wiem, że oczekiwania w tym zakresie są bardzo duże’’ – powiedział Paweł Rajski.

* DSC_0030Na pozostałych przygotowane podłoże czeka na wartwę bitumiczną

Prace na trasie do Bonikowa rozpoczną się jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne. Modernizacja drogi Odolanów - Boników to bardzo wyczekiwana inwestycja drogowa. Mieszkańcy od dawna zwracali się z prośbą o wybudowanie w tym miejscu ścieżki rowerowej. Przed rozpoczęciem prac konieczny był m.in. wykup gruntów od wielu właścicieli na ten cel trzeba było przeznaczyć ok. 1,2 mln zł. Ta budowa będzie także wymagająca ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w tym rejonie.

W ramach inwestycji zmodernizowana będzie także nawierzchnia drogi. N* IMG20211124095123Już niebawem rozpoczną pię prace na odcinku z Odolanowa do Bonikowa.

Na odcinku ok. 3,4 km ułożony zostanie nowy dywanik asfaltowy. Przybędzie także ponad 3 km asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 i 3 metrów na poszczególnych odcinkach. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi.

Cała inwestycja kosztować będzie ponad 7 mln zł. Z funduszy rządowych pozyskano na ten cel wsparcie w kwocie ok. 4,4 mln zł. Około 3 mln zł to wkład własny Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0059Rowerzyści czekają przede wszystkim na ponad 3,3 km odcinek ścieżki do Bonikowa.

Już niebawem oddana do użytku będzie po modernizacji droga Rososzyca – Wielowieś (gmina Sieroszewice) oraz przebudowana droga w Sośniach. W tym ostatnim przypadku oprócz nowej nawierzchni powstało także kilka kilometrów ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego aż do skrzyżowania do Mojej Woli.

Zakończył się także długo oczekiwany remont drogi do Cegieł na odcinku z Daniszyna.

* DSC_0025Droga do Cegieł przecina linię kolejową.

Zadanie kosztowało ok. 2,7 mln zł. z czego ok. 2 mln zł pochodziło ze środków rządowych Polski Ład. Ponad 750 tys. wyasygnowano z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

-,,Stan techniczny tej drogi był bardzo zły i realizacja tego zadania była bardzo oczekiwana. W ramach modernizacji udało się także poszerzyć jezdnię. W sumie wyremontowano jezdnię na odcinku ok. 1,7 km’’ – powiedział Piotr Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie.

* DSC_0029W ramach przebudowy odcinaka z Daniszyna do Cegieł nowy asfalt pojawił się na długości ok 1,7km.

W poprzednich latach wyremontowano część drogi w samych Cegłach. Do remontu pozostaje jeszcze odcinek z Cegieł do Jankowa Zaleśnego. Wartość tego zadania to kilka milionów złotych. Powiat poszukuje obecnie źródeł sfinansowania także tej inwestycji.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 272