OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Środki z Unii dla laryngologii
30 marca 2023 roku

Środki z Unii dla laryngologii

Ostatni oddział w budynku głównym ostrowskiego szpitala zostanie wyremontowany! Powiat Ostrowski pozyskał z funduszy unijnych ponad 4 mln zł na ten cel, a stosowną umowę podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Uroczyste parafowanie dokumentów odbyło się 29 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie.

Marszalek Marek Wożniak poinformował, że środki które pozyskał powiat pochodzą ze specjalnego instrumentu finansowego, który Komisja Europejska utworzyła w reakcji na kryzys, który covid wywołał w placówkach zdrowia.

* DSC_0917

-,,To są pieniądze mające pełne pokrycie i fizycznie dostępne. Nie ma w tym przypadku żadnego znaku zapytania. Celem programu jest umożliwienie placówkom służby zdrowia uzupełnienie braków w wyniku intensywnego eksploatowania w okresie pandemii. kwalifikowalnych. Gratuluję starostwu i szpitalowi, że procedurę przeszły pomyślnie’’ – powiedział M. Woźniak.

Pozyskane z funduszy unijnych pieniądze to kwota 4.014.965,05 zł stanowi ona 84 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład finansowy powiatu wynosi 1.500.000 zł.

Starosta Ostrowski podkreślił, że szpital i powiat pozyskuję fundusze z różnych źródeł i ma wielu przyjaciół, którzy wokół problemów szpitala potrafią się skupiać i działać na jego rzecz.

* DSC_0924

-,,Te pieniądze wykorzystane zostaną na dwa zadania. Pierwsze to remont oddziału laryngologicznego. Zadanie symboliczne, bo jest ostatni oddział, który zostanie w głównym budynku wyremontowany. Drugi to zakup karetek pogotowia’’ – powiedział Paweł Rajski.

Założenia projektu przedstawił Sławomir Tyburcy, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starosta Powiatowego.

Oprócz kompleksowego remontu na laryngologię zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt m.in. zestaw do przeprowadzania endoskopowych operacji zatok obocznych nosa i chirurgii zatok nosowych, stół operacyjny, łóżka do intensywnej terapii oraz łóżka obserwacyjne, lasery laryngologiczne i inne.

* DSC_0929

Na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakupione zostaną trzy nowoczesne ambulanse. Koszt tylko tych pojazdów to wydatek rzędu ok. 1.5 mln złotych.

Przeprowadzenie z wyprzedzeniem postępowań przetargowych pozwoli już niebawem rozpocząć prace oraz sfinalizować zakupy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 136