OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zawody Wędkarskie za nami!
28 lipca 2009 roku

Zawody Wędkarskie za nami!

W miniony piątek, 24 lipca na terenie Łowiska „Maślanka” w Psarach obyły się IX Powiatowe Zawody Wędkarskie. LKS Orzeł Wysocko Wielkie zdobyło Puchar Starosty Ostrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. W tegorocznej edycji wzięło udział 30 dwuosobowych drużyn.

Do rywalizacji na łowisku w Maślanka w Psarach stanęło 30 dwuosobowych drużyn. W zawodach wystartowali przedstawiciele powiatowych służb: dwie drużyny straży pożarnej oraz jedna drużyna policji. W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele samorządów gminnych: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Sieroszewice, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Przygodzice oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim (2 drużyny). Swoich reprezentantów miały również: Państwowa Inspekcja Pracy, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Społeczna Straż Rybacka, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa, Polski Czerwony Krzyż, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gorzyce Wielkie, Okręgowy Kapitanat Sportowy, Powiatowy Zarząd Dróg, Łowisko Maślanka, Koło Wędkarskie PZW Nowe Skalmierzyce, Dom Pomocy Społecznej Psary, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotnicza Straż Pożarna Ostrów Wlkp, Towarzystwo Wędkarskie Raszków, Zarząd Okręgu I i II, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Rada Powiatu.

     Cieszę się bardzo, że taka impreza odbywa się na terenie naszego powiatu. Zawody cieszą się dużą popularnością i uznaniem wśród wędkarzy, a z roku na rok rośnie liczba uczestników. Pomysłodawcą Zawodów Wędkarskich jest Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, który z tą imprezą związany jest od samego początku. Od pierwszej edycji w zawodach uczestniczą drużyny różnorodnych instytucjiróżnorodnych ław Szempińskiątkągo początku zku Wędkarskiego w Kaliszu w kategorii Największa Ryba (3,015) funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego - mówi Mieczysław Szempiński, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Zawody na Maślance odbyły się zgodnie ze statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody umożliwiają spotkanie się wędkarzy w szerszym gronie, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, integrację.

     Kolejna edycja zawodów wędkarskich za nami i myślę, że będzie mile wspominana, a w szczególności ich atmosfera. Zawsze spotyka się tu grupa znajomych ludzi i znakomitych gości, co powoduje, że czujemy się jak w jednej dużej rodzinie. Dopisała nam również znakomita pogoda, która stworzyła nam doskonałe warunki. Gratuluję wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom. Dziękuję szczególnie gospodarzom tego obiektu Państwu Perzom za to, że udostępnili nam swój teren, organizatorom oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego za przygotowanie imprezy na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok na X Jubileuszowych Zawodach Wędkarskich - mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Puchar Starosty Ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka i Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Mieczysława Szempińskiego za zajęcie I miejsca z kategorii Najlepsza Drużyna przypadł LKS Orzeł Wysocko Wielkie, II miejsce Komendzie Powiatowej Policji, apozycji III uplasowała się drużyna z PCK, na IV Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Gorzyc Wielkich, a na V Państwowa Inspekcja Pracy.

Puchar Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepszy Indywidualny Zawodnik oraz Puchar Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu w kategorii Największa Ryba (3,015) otrzymał: Grzegorz Zielewicz. Natomiast Puchar Wicewojewody Wielkopolskiego, który ufundował Przemysław Pacia dla Najmłodszego Uczestnika przypadł Weronice Gracz.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1638