OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
POWIAT OSTROWSKI DLA BIZNESU - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI...
17 kwietnia 2023 roku

POWIAT OSTROWSKI DLA BIZNESU - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI „Business & Breakfast

Ta nieformalna formuła śniadania biznesowego ułatwi nawiązywanie kontaktów między firmami i ich integrację oraz nawiązanie trwałych relacji z samorządem terytorialnym.

Wiem jak ważne są działania networkingowe, polegające na rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu wzajemnej pomocy. Dlatego tak ważne są spotkania, podczas których strony mają czas na poznanie się, wspólne wypicie kawy czy luźną rozmowę. Podczas wydarzenia nie zabraknie rozmów o działalności samorządów w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, informacji pozyskania środków z funduszy UE czy prezentacji ofert naszych partnerów projektu.

- Nie mogę się już doczekać na spotkanie z Państwem, wierzę że będą to dobre chwile.- Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* POWIAT OSTROWSKI DLA BIZNESU - SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI ,,Business & Breakfast

Kiedy ?           16.05.2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 (Rejestracja uczestników od godz. 9:30)  

Gdzie ?           w Zespole Pałacowo - Parkowym w Lewkowie (ul. Kwiatkowska 6c, Lewków)

Liczba miejsc jest ograniczona, uczestnictwo bezpłatne.

Rejestracja na wydarzenie tel. 62 737 84 12, biuro.rady@powiat-ostrowski.pl lub bezpośrednio po przez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFctLf0mRr7IitUkLS7EioilrnOpXe3XcKUo7fGU-6Ztbng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Agenda wydarzenia zostanie wysłana na adres e-mail podany w rejestracji w późniejszym terminie.

Odwiedzin: 233