OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Hojni przedsiębiorcy
28 lipca 2009 roku

Hojni przedsiębiorcy

W piątek, 24 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Biznesu, której przewodniczy starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Współgospodarzem spotkania była firma Pupil Foods z Nowych Skalmierzyc. W posiedzeniu PRB uczestniczyło blisko 50 gości.

Tradycją spotkań Powiatowej Rady Biznesu stało się, że za każdym razem współgospodarzem posiedzenia jest inny podmiot gospodarczy. Tym razem tej roli podjął się skalmierzycki Pupil Foods. Mimo sezonu urlopowego przedsiębiorcy licznie stawili się na zaproszenie starosty Włodzimierza Jędrzejaka oraz prezesa Stanisława Sułeckiego.

Spółka PUPIL rozpoczęła działalność w 1996 roku i od razu podjęła współpracę z zagranicznymi sieciami handlowymi, które w tym czasie wchodziły na polski rynek. Dwa lata temu w Ostrowie Wielkopolskim firma otwarła pierwszy sklepu zoologiczny „Pupil Centrum Żywienia Zwierząt”, kolejne tego typu placówki pojawiły się we Wrocławiu i na Śląsku.

Specjalizujemy się w produkcji mokrej i suchej żywności dla zwierząt domowych. Wielkość sprzedaży stawia nas na pierwszym miejscu w rankingu polskich producentów karmy. Ponadto mamy bardzo silną pozycję w krajach nadbałtyckich: Litwie, Łotwie, Estonii oraz bardzo solidnych partnerów na Białorusi, w Czechach, Rumuni i na Węgrzech. Dysponujemy wszelkimi uprawnieniami eksportowymi na kraje Unii Europejskiej. Współpracujemy z ponad 30 największymi sieciami handlowymi i dystrybucyjnymi w Polsce i zagranicą - wyjaśnia prezes Stanisław Sułecki.

Firma kładzie bardzo duży nacisk na jakość produktów. Produkcja jest ściśle wyspecjalizowana i odbywa się pod ścisłym nadzorem inspekcji weterynaryjnej. Pupil Foods posiada wszystkie możliwe certyfikaty, zezwolenia i rekomendacje- między innymi wdrożone systemy ISO 9001, HACCAP oraz pozwolenie środowiskowe. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w Polsce - Katedrą Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedrą Żywienia Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jakość karmy Pupil jest rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych. Pupil współpracuje z doświadczonymi projektantami w zakresie design'u i wzornictwa opakowania, a swoje produkty prezentuje na targach i wystawach dla psów.

Bardzo się cieszę, że firma Pupil Foods jest współgospodarzem lipcowego posiedzenia Powiatowej Rady Biznesu. Organizujemy te posiedzenia za każdym razem w innej firmie, gdyż chcemy zaprezentować pozostałym przedsiębiorcom firmy działające w PRB. Skalmierzycki Pupil to nie tylko solidny partner gospodarczy. To także ceniony partner społeczny. Od kilku lat wspólnie z ośrodkiem Borowianka organizuje wspaniałe zawody jeździeckie, którym z wielką radością i satysfakcją patronuję. Firma Pupil opiekuje się także schroniskiem dla zwierząt w Ostrowie, wspiera drużynę piłkarską Pogoń Nowe Skalmierzyce, aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych organizowanych w szkołach czy przedszkolach. Sponsoruje różnego rodzaju akcje i inicjatywy społeczne. To dla nas bardzo ważne, że na terenie powiatu ostrowskiego funkcjonuje firma, która aktywnie włącza się w życie społeczne naszej lokalnej wspólnoty. Mam nadzieję, że jeszcze wiele cennych i ciekawych inicjatyw przed nami - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Podczas posiedzenia PRB przedsiębiorcy zapoznali się ze zmianami w przepisach dotyczących rynku pracy oraz z pakietem antykryzysowym dla przedsiębiorców. Zagadnienia te przedstawiła Hanna Pawlak - Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która odpowiadała także na inne pytania zgłaszane przez przedsiębiorców.

Starosta Jędrzejak zachęcał także przedsiębiorców do udziału w wielkim wydarzeniu sportowym jakim będzie Mecz Gwiazd Piłki Ręcznej pomiędzy HSV Hamburg a Ostrovią Ostrów. Prosił jednocześnie o wsparcie finansowe tej cennej inicjatywy.

Przed gośćmi PRB zaprezentowały się także młode wokalistki ze studia wokalnego „Art. Musica” działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury, które są laureatami wielu prestiżowych konkursów i festiwali o randze regionalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Ich atuty zostały zauważone i docenione przez profesjonalnych jurorów, organizatorów i producentów TVP, którzy zaproponowali im udział w Międzynarodowym Festiwalu Magia Italiana we Włoszech. Do udziału w tym festiwalu MDK wytypował cztery uczestniczki: Joannę Olek, Julię Jaszczyk, Maję Gawłowską oraz Monikę Kaczmarek. Jednakże koszt udziału w tym przedsięwzięciu jest dość duży i Młodzieżowy Dom Kultury nie jest w stanie sfinansować tego projektu. Przedsiębiorcy z PRB po raz kolejny okazali się ludźmi o wielkich i wrażliwych sercach i podczas spontanicznej zbiorki hojnie wsparli młode artystki. W sumie zebrano prawie 2,5 tysiąca złotych. Dodatkowe kwoty na ten cel przekazała także SM Lazur oraz samorząd powiatowy. Dzięki tak wspanialej postawie wielu osób udział dziewcząt w międzynarodowym festiwalu muzycznym będzie możliwy.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1115