OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pasmo olimpijskich laurów w III LO
27 kwietnia 2023 roku

Pasmo olimpijskich laurów w III LO

W minionym tygodniu uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego odnieśli pasmo olimpijskich sukcesów naukowych podczas olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym, które organizowane były w Katowicach, Warszawie i Golubiu-Dobrzyniu.

Jan Potaśniczak z klasy trzeciej został finalistą etapu centralnego XLIX Olimpiady Geograficznej, która odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

* Jan_PotaĹ›niczakDla Janka jest to ogromny sukces, który pozwolił mu znaleźć się w elitarnym gronie najlepszych Młodych Geografów w Polsce. Czterodniowe zmagania konkursowe zapewniły naszemu uczniowi zaszczytny tytuł finalisty i zwolnienie z egzaminu maturalnego z wynikiem 100%. Najpierw była rywalizacja pisemna w trzech podejściach, później konkurs terenowy, a następnie quiz i część ustna, powiedział Przemysław Zimniak, opiekun naukowy ucznia i dyrektor szkoły.

Paulina Czemplik, tegoroczna maturzystka i Dawid Sztukowski, uczeń klasy trzeciej zostali finalistami etapu centralnego LII Olimpiady Biologicznej, która odbyła się w dniach 21-24 kwietnia 2023 r. w Warszawie i zapewnili sobie wynik 100% na egzaminie maturalnym z biologii.

* Dawid_Sztukowski_i_Paulina_Czemplik

Finał Olimpiady Biologicznej to niezwykły wysiłek psychiczny i fizyczny. Podczas czterodniowych zawodów uczniowie wykonywali doświadczenia i obserwacje w ramach pracowni: biochemicznej, botanicznej, zoologicznej i bioinformatycznej. Następnego dnia rozwiązywali test oraz bronili wcześniej przygotowanej pracy badawczej. To niezwykłe przeżycie i doświadczenie dla mnie jako nauczyciela – cztery dni spędzać z najlepszymi uczniami z całej Polski, powiedział Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii i opiekun naukowy uczniów.

Agata Wojtczak, uczennica klasy drugiej została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej. Finał odbył się w przepięknym Zamku w Golubiu–Dobrzyniu 25 kwietnia 2023 r.

* Agata_Wojtczak

Olimpiada ta jest nową inicjatywą edukacyjną, łączącą zagadnienia z zakresu biologii i ekologii, powiedziała Katarzyna Więcławik, nauczycielka chemii, która towarzyszyła uczennicy podczas zmagań olimpijskich. Opiekunem dydaktycznym finalistki jest pani Agnieszka Sobczak, nauczycielka biologii i chemii w III LO.

,,-Jesteśmy dumni z tak uzdolnionej młodzieży, która rywalizuje z najlepszymi uczniami z całej Polski i odnosi spektakularne sukcesy naukowe’’ - powiedział Przemysław Zimniak dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 462