OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzęt dla OSP
5 maja 2023 roku

Sprzęt dla OSP

W Dniu Strażaka przypadającym 4 maja strażacy z jednostek OSP na terenie Powiatu otrzymali drobny sprzęt pożarniczy sfinansowany z funduszy Powiatu Ostrowskiego.

W Przybysławicach (Gmina Raszków) jednostka OSP otrzymała urządzenia wykorzystywane w akcjach ratowniczych. Znalazła się wśród nich piła motorowa,szelki do asekuracji podczas prac na wysokościach, mostki przejazdowe, ale także specjalne gumowe buty zapewniające strażakom bezpieczeństwo w sytuacji ryzyka porażenia prądem.

* DSC_0008

-,,Zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie w sytuacjach kryzysowych nie tylko pożarach, ale zdarzeniach drogowych, klęskach żywiołowych. Także jako powiat doświadczamy waszego wsparcia. Dlatego w miarę możliwości finansowych staramy się wspierać rzeczowo strażaków ochotników z terenu naszego powiatu. Dziś słowo ochotniczy jest synonimem profesjonalizmu’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0019

W przekazaniu tego sprzętu uczestniczyły także radne powiatowe Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak. Obecny był także Jacek Bartczak Burmistrz Raszkowa.

* Czekanow

Z kolei OSP Czekanów (Gmina Ostrów) otrzymała węże tłoczne do motopomp. Jednostka ta znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Symbolicznego przekazania dokonali Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu i Damian Grądzielewski Członek Zarządu Powiatu.

* Czekanow 1

Wartość przekazanego sprzętu obu jednostkom to o. 16.000 zł.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 96