OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wkrótce rusza nabór do szkół średnich
5 maja 2023 roku

Wkrótce rusza nabór do szkół średnich

W dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023r. odbędzie się rekrutacja do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składane będą drogą elektroniczną, a oryginały dokumentów na późniejszym etapie w danej szkole. KOLEJNOŚĆ ZGŁASZANIA NIE MA ZNACZENIA, WAŻNE SĄ: PUNKTACJA I PREFERENCJE WYBORU UCZNIA.

* 2 LO

Pełna oferta szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski została opublikowana w sieci już na początku marca. Od tamtego czasu młodzież mogła zapoznać się dostępnymi profilami i kierunkami kształcenia w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Ósmoklasiści mieli także możliwość osobistego odwiedzenia powiatowych szkół w ramach „Drzwi Otwartych”, które odbywały się w marcu. Teraz nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Do tego celu służy strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/ostrow, do której można dotrzeć równieżodwiedzając stronę powiatu:www.powiat-ostrowski.pli zakładkę: Edukacja.

* DSC_0564

Nabór prowadzony za pomocą systemu elektronicznego umożliwia dostęp do wielu niezbędnych informacji, takich jak: opisy poszczególnych profili kształcenia, z określeniem przedmiotów rozszerzonych i dostępnych języków obcych, a także (w zakładce „dokumenty”) harmonogram rekrutacji i instrukcja jak postępować „krok po kroku”, aby dostać się do wymarzonej szkoły.

Od 15 maja do 16 czerwca 2023r. (do godz. 15:00) na stronie naboru dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły, który w tym terminie należy on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan wydrukowanego wniosku z odręcznym podpisem). We wniosku warto wymienić jak najwięcej klas, którymi uczeń jest zainteresowany. W dalszej kolejności absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany tych dokumentów. Elektroniczny wniosek należy uzupełnić do 10 lipca 2023r. (do godz. 15:00). Na tym etapie wszystko odbywa się elektronicznie, nie jest konieczna wizyta w szkole, ale w razie wątpliwości pracownicy szkoły mogą udzielić informacji lub pomocy. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków system na podstawie określonej przez ucznia listy preferowanych kierunków oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 17 lipca 2023r. (o godz. 12:00) szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie kandydaci zakwalifikowani będą mieli czas do 21 lipca, aby złożyć oryginały dokumentów w konkretnej szkole i tym samym potwierdzić wolę przyjęcia do niej. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 24 lipca 2023r.

Co ciekawe na stronie naboru zaznaczając opcję dostępu do danych przez internet uczeń będzie mógł na bieżąco śledzić postępy rekrutacji. Będzie można sprawdzić ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne. Uczniowie znajdą tu także informacje o wynikach naboru!

* DSC_1701

W 2023 roku podobnie jak w roku ubiegłym o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się ok. 2.300 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego, młodzież z rocznika 2008 i 2009. Samorząd powiatowy przygotował dla nich miejsce w 69 oddziałach (klasach) w 10 placówkach. Należy się spodziewać, iż o możliwość nauki w szkołach dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym, jak co roku, będą aplikować również uczniowie spoza tego terenu.

Uczniowie z Ukrainy, którzy ukończyli w Polsce szkołę podstawową i chcą od 1 września 2023 roku kontynuować naukę, mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wraz z polskimi uczniami (te same zasady i terminy). Natomiast uczniowie z Ukrainy, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do szkoły na podstawie świadectwa ukraińskiego, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły. O ich przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 348