OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień strażaka w Powiecie Ostrowskim
8 maja 2023 roku

Dzień strażaka w Powiecie Ostrowskim

W dniu 6 maja 2023 r. odbyły się uroczyste powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z 50-leciem oddziałów gminnych ZOSP. Powiatowe świętowanie ochotników zorganizowano w Śmiłowie w Nowych Skalmierzycach, w których swoje 90-lecie obchodziła miejscowa jednostka OSP Śmiłów.

* DSC_0022

W związku z niesprzyjającą pogodą uroczystości odbyły się pod namiotem i rozpoczęły się od polowej Mszy św. koncelebrowanej przez kapelanów strażaków: powiatowego ks. Piotra Kuświka, gminnego - ks. Sławomira Nowaka oraz proboszcza ks. Janusza Jeżewskiego.

* msza

* meldunek

Po Mszy św. rozpoczął się uroczysty apel. Wszystkich przybyłych gości powitał druh Przemysław Kaźmierczak, prezes Zarządu Powiatowego OSP.

* prezes smilow

Józef Bierant prezes SOP Śmiłów przedstawił krótki rys historyczny jednostki, która powstała po serii 9 następujących po sobie pożarów domów od uderzenia pioruna.

* zarzÄ…d osp

Święto strażaków było także okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom medali i odznaczeń za zaangażowanie, wzorową służbę i niesienie pomocy potrzebującym.

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało najwyższe odznaczenie ZOSP RP - Złoty Znak Związku następującym druhom: Jerzemu Kwiasowskiemu, Andrzejowi Pańczyszynowi, Tadeuszowi Witkowi.

* Zloty znak zwiazku

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało medal honorowy im. Bolesława Chomicza następującym druhom: Romanowi Bladziakowi, Piotrowi Karwikowi, Ireneuszowi Skrzypińskiemu, Lucjanowi Ziemiańskiemu.

* Medal honorowy

* medal sztnadary (1)

Z okazji 50-lecia powstania Zarządów Gminnych Związku i ich działalności na rzecz OSP Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nadało na sztandar „Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym zarządom: Oddziałowi Miejsko-Gminnemu w Odolanowie, Oddziałowi Gminnemu w Ostrowie Wielkopolskim, Oddziałowi Gminnemu w Przygodzicach oraz w formie dyplomów dla: Oddziału Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach, Oddziału Miejskiego w Ostrowie, Oddziału Miejski-Gminnego w Raszkowie, Oddziału Gminnego w Sieroszewicach, Oddziału Gminnego w Sośniach.

Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” nadanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali wyróżnieni: Złotym: Michał Przybył, Sławomir Maciak,  Andrzej Stasiak, Arkadiusz Stasiak. Srebrnym: Wojciech Andrzejewski, Marcin Kubicki, Bogusław Mikołajczyk, Mateusz Przybył. Brązowym: Aleksander Szewczyk.

Odznakę honorową Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu nadało następującym druhom: Tadeuszowi Góreckiemu, Łukaszowi Fidelakowi, Jackowi Łusiakowi, Stanisławowi Macia, Janowi Smółce.

* medale powiatowe (2)

* medale powiatowe (2)

Kapituła medalu „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrowskiego” nadała odznaki następującym osobom: Donacie Kupczyk, Jerzemu Łukaszowi Walczakowi, Józefowi Wajsowi i st. kpt. Marcinowi Rosikowi.

Starosta Paweł Rajski wraz z radnymi Rady Powiatu Ostrowskiego wręczył prezesowi OSP Śmiłów torbę medyczną. Z kolei od Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce jednostka otrzymała motopompę i węże.

* torba od starosty

Gratulacje i życzenia strażakom przekazali także posłowie Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak oraz Senator Ewa Matecka.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce pod batutą Wojciecha Musiała.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 143