OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rusza szósta edycja „Wojciechów”
8 maja 2023 roku

Rusza szósta edycja „Wojciechów”

Przed nami kolejna edycja „Wojciechów” - Nagród Starosty Ostrowskiego. Prestiżową statuetką po raz szósty zostaną uhonorowane osoby, które swoją aktywnością zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Ostrowskiego.

* statuetki (4)

Po raz pierwszy statuetki „Wojciecha” rozdano w 2012 roku. Nagroda została ustanowiona w roku jubileuszu 125-lecia powstania Powiatu Ostrowskiego, a patronuje jej Wojciech Lipski - pierwszy polski starosta ostrowski. Wręczenie tych wyjątkowych nagród odbywa się zawsze w formule Uroczystej Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego.

Nagrody w tradycji Powiatu przyznawane są co dwa lata, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że przewidzianą na 2020 rok uroczystość trzeba było przenieść na rok 2021. Dwa lata od tej gali „Wojciechy” zostaną wręczone ponownie. Zgodnie ze zwyczajem, również przed tegoroczną uroczystością do Nagrody będzie można zgłaszać własne kandydatury.

* statuetki (3)

Ostateczną decyzję o przyznaniu „Wojciecha” podejmie Kapituła pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego uwzględniająca pięć podstawowych kategorii: Gospodarka, Rolnictwo, Społeczeństwo, Edukacja i Nauka oraz Kultura i Sport. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać nagrodę w Kategorii Specjalnej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród zgłoszenia należy składać pisemnie na specjalnym formularzu w Biurze Podawczym budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 16 (parter). Na zgłoszenia czekamy do 18 maja 2023 roku. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, w dniu wręczenia „Wojciechów”.

W załączniku prezentujemy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do Nagrody.

Odwiedzin: 166