OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W roli głównej: dyrektorzy
12 maja 2023 roku

W roli głównej: dyrektorzy

Anna Drobniewska, Maria Szubert-Kornaszewska, Tomasz Tomalak. Co ich łączy? Młodzieżowy Dom Kultury! Przed nami spotkanie z dyrektorami placówki – obecną i byłymi – podczas którego opowiedzą m.in. o pracy w MDK ze swojej perspektywy. Zapraszamy – już we wtorek, 16 maja, do sali widowiskowej MDK.

Spotkanie z dyrektorami zakończy cykl „Rozmów sentymentalnych z…”, który jest organizowany w ramach 40-lecia placówki. Wzięły w nim udział osoby, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniły się do rozwoju placówki: starosta Paweł Rajski, Teresa Burkietowicz – była dyrektorka MDK w latach 1990-1999 i nauczycielka, plastyczka Paulina Dobrzyńska oraz nauczyciel modelarstwa Grzegorz Leśniak. Któż jednak jak nie dyrektor odpowiada najbardziej za placówkę, za jej wizerunek i działania, w niej podejmowane?

* plakat - dyrektorzy1

Dyrektorzy! I właśnie troje ostatnich szefów placówki – obecna szefowa Anna Drobniewska, Tomasz Tomalak (dyrektor w latach 2008-2012) i Maria Szubert-Kornaszewska (dyrektor w latach 2000-2007) – opowiedzą o Młodzieżowym Domu Kultury ze swojej własnej perspektywy. Dowiemy się między innymi, jaka jest specyfika funkcjonowania MDK, z jakimi trudnościami boryka się tego typu placówka, a co jest jej największym walorem, co było dla nich największym wyzwaniem. Spotkanie będzie też okazją do zadawania pytań, do wspomnień, jak przed laty funkcjonował MDK, który mieścił się w budynku przy ulicy Gimnazjalnej, do refleksji.

Zapraszamy już we wtorek, 16 maja, o godz. 17. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej placówki na trzecim piętrze.

Odwiedzin: 179