OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Ostrowski dla Biznesu – Spotkanie z Przedsiębiorcami...
17 maja 2023 roku

Powiat Ostrowski dla Biznesu – Spotkanie z Przedsiębiorcami „Business & Breakfast”

16 maja 2023 r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Lewkowie odbyło się „Spotkanie z Przedsiębiorcami”. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego.

* DSC_0184

Ta nieformalna formuła śniadania biznesowego ułatwiła integrację i nawiązanie kontaktów między firmami z różnych branż Projekt ma za zadanie zbudowanie trwałych relacji biznesu z samorządem terytorialnym. Ważne są działania networkingowe, polegające na rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu wzajemnej pomocy. Istotne są spotkania, podczas których strony mają czas na poznanie się, wspólne wypicie kawy czy luźną rozmowę.
Podczas wydarzenia nie zabrakło dyskusji o działalności samorządów w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, informacji o pozyskiwaniu środków z funduszy UE czy prezentacji ofert partnerów projektu.  

* DSCN6006

- Zainteresowanie spotkaniem było tak ogromne, że nie udało nam się wszystkich podjąć, w związku z czym myślimy już o kolejnych takich spotkaniach, ponieważ współpraca ma sens. Powiat Ostrowski stwarza przyjazny klimat dla przedsiębiorców: utworzyliśmy specjalną strefę inwestycyjną w Przygodzicach, która ma ponad 100 ha ( wciąż dostępnych jest kilka działek, których nabycie odbywa się w drodze przetargu). Ponadto wybudowaliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego, miejsce w którym doskonalone są praktyczne umiejętności naszej młodzieży Zapewniliśmy w ten sposób  świetne warunki do nauki zawodów technicznych.  Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z powiatem ostrowskim. Dlatego dbamy o zrównoważony rozwój infrastruktury lokalnej, nowoczesne szkolnictwo i bezpieczeństwo. Inwestycje które wykonujemy mają ułatwiać życie na różnych płaszczyznach wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie przedsiębiorcom rozwijającym swoje firmy w naszym powiecie. – Piotr Walkowski.

 

Partnerami projektu byli min: WARP, WFR, IPH Południowej Wielkopolski, KIDP, PIP PUP w Ostrowie Wielkopolskim, WIR.

Odwiedzin: 189