OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Nie masz pojęcia jak mi tu dobrze…”
22 maja 2023 roku

„Nie masz pojęcia jak mi tu dobrze…”

W Pałacu Myśliwskim w Antoninie odbyło się zorganizowane przez Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim widowisko teatralno-muzyczne „Nie masz pojęcia jak mi tu dobrze... czyli z wizytą u Radziwiłła”. Wystąpili m.in. wiolonczelistka Konstancja Śmietańska oraz pianista Marcin Wieczorek.

* DSC_0390

W Sali Kominkowej publiczność miała okazję obejrzeć spektakl teatralny według pomysłu i w reżyserii Wielisławy Dankiewicz-Czajki. Autorka wcieliła się w rolę mówiącej ojczystym językiem niemieckim Luizy Pruskiej, jej męża Antoniego Henryka Radziwiłła zagrał Jerzy Szukalski, a ich córki Wandę i Elizę: Wiktoria Igielska i Żaneta Matylek – uczennice ostrowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego. Odwiedzającego majątek Radziwiłłów w Antoninie Fryderyka Chopina zagrał Tobiasz Bartczak – również uczeń IV LO.

* DSC_0313

Sceny pałacowe skupiały się na jednej z wizyt kompozytora w Antoninie i wątku Trio g-moll na fortepian, skrzypce i wiolonczelę g-moll op. 8, które Chopin napisał dla gospodarza.

* DSC_0343

O muzyczny klimat widowiska zadbali mający na koncie wiele koncertów w kraju i za granicą wiolonczelistka Konstancja Śmietańska oraz pianista Marcin Wieczorek, którzy zaprezentowali utwory chopinowskie.

* DSC_0367

Gospodarzem wieczoru była Sylwia Jakubek, a o antonińskich śladach w muzyce Chopina i o występujących artystach opowiadali Andrzej Leraczyk i Iwona Szymoniak.

* DSC_0305

Przedsięwzięcia odbyło się w ramach Małej Akademii Muzyki 3 - ze środków Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 100