OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa droga do Cegieł
22 maja 2023 roku

Nowa droga do Cegieł

Mieszkańcy Cegieł mogą już korzystać ze zmodernizowanej drogi powiatowej. Do użytku oddano oficjalnie ok. 3 kilometrowy odcinek łączący tę miejscowość z drogą krajową.

* DSC_0021

Remont drogi z Daniszyna do Cegieł był jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych w powiecie. Droga, z której musieli korzystać mieszkańcy była wąska oraz w złym stanie technicznym.

* DSC_0060

Widząc potrzebę zmian, skale inwestycji przy określonych środkach budżetowych władze powiatu Powiat Ostrowski przystąpiły do remontu drogi dzieląc prace na etapy. Powstał projektu budowlany, a w pierwszym okresie wykonywano remont drogi w obrębie zabudowań Daniszyna i Cegieł. Największe przyśpieszenie prac nastąpiło w ostatnich latach. Ostatni odcinek zmodernizowana w latach 2022-2023.

* DSC_0029

Łącznie wyremontowano drogę na odcinku ok. 3 km. Całość prac kosztowała ok. 4,3 mln zł. W tej kwocie znalazły się ok. 2 mln wyasygnowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję środkami w wysokości ok. 300 tys. zł dofinansowała także Gmina Ostrów Wielkopolski.

W dniu 22 maja 2023 roku zadanie oddano oficjalnie do użytkowania, a nową drogę poświęcił ks. Jacek Piekielny. Przedstawiciele poszczególnych władz podkreślali, że realizacja tego zadania jest efektem dobrej współpracy.

* DSC_0039

W uroczystości uczestniczyli: Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Posłowie Tomasz Ławniczak, Katarzyna Sójka i Jan Mosiński. Władze powiatu reprezentowali Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów oraz Antoni Hardyś Zastępca Wójta. Damian Grądzielewski Członek Zarządu Powiatu, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski. Maria Tomaszewska Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Katarzyna Spiżak Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

* DSC_0017

Szefowie Klubów Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Barbara Szymanowska, Józef Wajs oraz radni gminni, przedstawiciele sołectw Daniszyn i Cegły.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 191