OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rozbudowa stacji dializ
30 lipca 2009 roku

Rozbudowa stacji dializ

Ostrowska Stacja Dializ wzbogaciła się o kolejny segment – ambulatorium dializy otrzewnowej. Oznacza to, że pacjenci z terenu południowej Wielkopolski mają zapewnioną kompleksową - a co najważniejsze, na najwyższym, klinicznym poziomie – opiekę nefrologiczną.

Przypomnijmy. Super nowoczesną, jedną z najlepszych w Polsce, stację dializ oddano do użytku w powiatowym szpitalu przy ulicy Limanowskiego, 19 grudnia 2005 roku. Stację uruchomiła spółka Euromedic International Polska z Warszawy, a koszt inwestycji wyniósł około 1,5 miliona Euro. Stacja jest wyposażona w sztuczne nerki najnowszej generacji, a każdy z dializowanych pacjentów ma zapewnione komfortowe warunki pobytu - chorzy mają do dyspozycji telewizor, toalety i wygodne pomieszczenia socjalne, co znacznie ułatwia kilkugodzinny pobyt na dializie. To jednak nie koniec inwestycji prowadzonych przez Euromedic w Ostrowie.

Do tej pory nasi pacjenci mieli do dyspozycji 14 stanowisk oraz dodatkowo jedno, dla tak zwanych ostrych przypadków. W tej chwili działa 18 sztucznych nerek, docelowo będzie ich 23. Ta liczba w zupełności zabezpiecza potrzeby pacjentów z terenu powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, czyli populacji sięgającej 200 tysięcy - wyjaśnia ordynator, dr Robert Krawczyk.

Obecnie ze sztucznych nerek korzystają 72 osoby. Dzięki nowym stanowiskom hemodializy będzie można prowadzić w dogodnym dla pacjentów czasie. W ostatnim czasie Stacja Dializ wzbogaciła się o nowy segment - ambulatorium dializy otrzewnowej. W ten sposób ostrowski ośrodek jest w stanie zapewnić pacjentom kompleksową opiekę nefrologiczną.

Do tej pory funkcjonowała u nas poradnia oraz stacja hemodializ umożliwiająca leczenie nerkozastępcze za pomocą sztucznej nerki. Ze względu na duży przybór pacjentów, Euromedic zdecydował o rozbudowie stacji i poszerzeniu oferty leczenia. Nasza stacja została wzbogacona o kolejny segment. W nowym ambulatorium pacjenci w doskonałych warunkach mogą samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanych pielęgniarek dokonać wymian płynów w programie dializ otrzewnowych. To propozycja zwłaszcza dla osób aktywnych, pracujących - czyli takich pacjentów, którzy są na tyle sprawni manualnie, aby samemu tę dializę przeprowadzić. Leczenie polega na samodzielnej wymianie płynu dializacyjnego w obrębie jamy brzusznej i systematycznych kontrolach przeprowadzanych co parę tygodni w naszym ambulatorium - informuje ordynator Krawczyk

Ambulatorium dializy otrzewnowej składa się z pokoju badań i pokoju zabiegowego, który bezpośrednio sąsiaduje z przeszklonym stanowiskiem pielęgniarskim, dzięki czemu pielęgniarka ma stały nadzór nad chorym. Ambulatorium koordynuje także dostawę płynów do domu pacjenta oraz wykonywanie badań okresowych pacjentów. Wyposażone jest także w specjalne stanowisko, gdzie prowadzi się szkolenia instruktażowe dla chorych i ich rodzin.

Mnie osobiście bardzo cieszy ta nowa inwestycja, ponieważ pacjenci nie tylko z terenu naszego powiatu, ale także powiatów ościennych mają w tym momencie zapewnioną opiekę zgodną z najlepszymi standardami medycznymi. Jestem w Stacji Dializ przynajmniej raz w tygodniu, rozmawiam z ordynatorem, personelem medycznym i pacjentami. I mogę jednoznacznie stwierdzić, że obecna kadra lekarska i pielęgniarska zapewnia opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Życzyłbym wszystkim tak wspaniałych specjalistów. Jestem przekonany, że nasza Stacja Dializ należy obecnie do najlepszych, najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych w Polsce - uważa starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Nowa inwestycja kosztowała około 200 tysięcy złotych. Warto również wiedzieć, że poza prowadzeniem dializ w ostrowskiej stacji pacjenci są na bieżąco kwalifikowani pod kątem przeszczepu nerek. W tym roku już 3 chorych zostało przeszczepionych w ośrodkach klinicznych w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Aktualnie na aktywnej liście oczekujących znajduje się 6 osób, dalszych kilka jest w toku kwalifikacji.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 962