OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Policji i nowy posterunek drogówki
31 lipca 2009 roku

Święto Policji i nowy posterunek drogówki

Powiatowi policjanci uroczyście obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości w czwartek, 30 lipca wyróżniający się funkcjonariusze odebrali odznaczenia resortowe i awanse zawodowe na wyższe stopnie. Ważnym elementem uroczystości było także otwarcie nowego wydziału „drogówki”. W uroczystościach wzięli udział miedzy innymi Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Starosta Ostrowski.

Tegoroczne obchody Święta Policji mają wymiar szczególny, albowiem w tym roku przypada 90 rocznica powstania Polskiej Policji. Najważniejsze dla policjantów święto ustanowione jest w rocznicę przyjęcia ustawy o Policji Państwowej w 1919 roku. Wówczas formacja ta przejęła obowiązek ochrony spokoju i bezpieczeństwa obywateli w wyzwolonym i niepodległym kraju.

Oficjalne uroczystości Święta Policji w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele p.w. Ducha Św. w intencji zmarłych funkcjonariuszy. Uroczystą Mszę Św. koncelebrował policyjny kapelan ks. Maciej Wyzujak.

Przy okazji tego najważniejszego dla policjantów święta dokonano oficjalnego otwarcia nowego posterunku Sekcji Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze ostrowskiej „drogówki” wkrótce przeniosą się z budynku przy ul. Partyzanckiej do nowego posterunku przy Komendzie Powiatowej Policji na ulicy Odolanowskiej.

     Nie sposób przecenić tego wydarzenia. Skupienie całej policji w jednym miejscu jest korzystne ze względów zarządzania. Gratuluję tego, że będziecie mogli pracować i przyjmować obywateli w godziwych warunkach. Myślę że, to również będzie służyło budowaniu pozytywnego wizerunku policji. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą jest to jedna z niewielu inwestycji, która w tym roku w Województwie Wielkopolskim jest realizowana. Z pewnością warunki pracy tutejszych funkcjonariuszy będą przekładać się na poziom bezpieczeństwa w powiecie. Chciałbym zaznaczyć ze efekty pracy tutejszych policjantów są przez nas oceniane bardzo wysoko, a ostrowska Komenda uważana za jest jedną z wzorcowych w Wielkopolsce. - mówi insp. Wojciech Olbryś Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Olbryś, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Krzysztof Nadera, starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak oraz Antoni Hadryś Zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Pomieszczenia nowej „drogówki” poświęcił policyjny kapelan ks. Maciej Wyzujak.

Lipcowe obchody Święta Policji to doskonała okazja do podziękowania i wyróżnienia najlepszych i najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy, dla których praca w policji jest powołaniem.

     Jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży pragnę gorąco podziękować wszystkim Policjantom za ciężką i niebezpieczna pracę, za trud i wysiłek, jakich nie szczędź zapewniając naszej lokalnej społeczności poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Pełnicie trudną służbę, pomagacie przestrzegać prawa, chronicie dobro społeczne i prywatne. To nakłada na Was ogrom zadań i obowiązków. Nie jest to łatwe, dlatego należy się Wam nasza wdzięczność - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak - Samorząd powiatowy od wielu lat stara się wspierać ostrowska policję poprzez zakup wyposażenia, nowoczesnego sprzętu czy pojazdów służbowych, ponieważ pomagać policji, pomagamy sobie i wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

Podczas uroczystości, policjanci odebrali przyznane im medale za zasługi oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne. W sumie uhonorowano ponad 90 policjantów i policjantek.

Odwiedzin: 797