OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe perspektywy współpracy
3 sierpnia 2009 roku

Nowe perspektywy współpracy

Wymiana gospodarcza, społeczna i samorządowa – to główne tematy poruszane podczas odbytej niedawno wizyty delegacji samorządowo-gospodarczej powiatu ostrowskiego w regionie Campobasso (Włochy). Powiatowej delegacji przewodniczył starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Wizyta przedstawicieli powiatu ostrowskiego we Włoszech to efekt wcześniej nawiązanych kontaktów z regionem Campobasso. Przedstawiciele tej prowincji - przedsiębiorcy i samorządowcy - już dwukrotnie byli na Ziemi Ostrowskiej, zwiedzili kilka firm i rozmawiali na temat podjęcia współpracy między regionami. Pobyt polskiej delegacji we Włoszech zorganizowało stowarzyszenie „Giusta”, działające w sektorze współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i promocji gospodarki zagranicą.

Sądzę, że nasz powiat - zarówno w sferze samorządowej jak i gospodarczej - wywarł na włoskich gościach dobre wrażenie, gdyż zostaliśmy zaproszeni z rewizytą. Mamy bardzo dobre doświadczenia z naszymi partnerami zagranicznymi w Niemczech i Francji. Wspólnie realizujemy dużo projektów unijnych, głownie edukacyjnych, ale także skierowanych do przedsiębiorców i rzemieślników. Jestem absolutnie przekonany, że taka międzynarodowa współpraca przynosi korzyści. Wymieniamy się doświadczeniami, nawzajem od siebie się uczymy, budujemy silne więzi między naszymi regionami, a przede wszystkim nawiązujemy bardzo konkretną współpracę, która przynosi wymierne efekty. Stąd propozycję nawiązania takiej współpracy między naszymi regionami przyjąłem z dużą radością i nadzieją - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak .

W skład grupy reprezentującej Powiat Ostrowski weszli: Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej Starostwa - Jacek Szydłowski, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” - Zenon Michaś i reprezentująca firmę tekstylną - Urszula Ratajczyk. Goście zostali przyjęci przez Zarząd Strefy Ekonomicznej COSIB - Dyrektora Generalnego - Michele Cesarone Aprile i Dyrektora Administracyjnego - Giorgio Beltrame. W serdecznej atmosferze przedstawiono realia gospodarcze obu regionów, co jest istotne przy ewentualnej przyszłej współpracy. Polska delegacja mogła odwiedzić kilka przedsiębiorstw zgromadzonych w tym właśnie konsorcjum oraz znaną włoską mleczarnię Del Giudice, Zakład Biotechnologii i zakłady rzemieślnicze.

Wizyta delegacji polskiej w regionie Molise trwała 3 dni, w trakcie których odbywano spotkania na poziomie administracyjnym, politycznym i gospodarczym. Kulminacyjnym punktem było spotkanie z Prezydentem Prowincji Campobasso - Nicolą D'Ascanio i szefem regionalnym - Sandro Arco.

Jestem bardzo usatysfakcjonowany tą wizytą. W ciągu trzech dni odwiedziliśmy kilka włoskich firm, które są bardzo zainteresowane nawiązaniem kontaktów gospodarczych. Z marszałkiem województwa rozmawialiśmy przede wszystkim o współpracy na poziomie powiatowych służb i instytucji oraz edukacji i kultury. Jestem pod szczególnym wrażeniem gościnności naszych przyjaciół - samorządowców z gminy Palata, którzy jako pierwsi przyjechali do Ostrowa i wyrazili chęć nawiązania współpracy między naszymi regionami. Ich okazywana na każdym kroku serdeczność i radość z naszej wizyty była wprost niezwykła. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować panu Donato Berchicci, który był inicjatorem naszych wzajemnych kontaktów - dodaje Włodzimierz Jędrzejak

Donato Berchicci to znany ostrowski restaurator od 12 lat mieszkający w Polsce, ale jego włoska rodzina pochodzi właśnie z rejonu Palata. Berchicci zaproponował szefowi powiatowego samorządu nawiązanie współpracy między tymi dwoma regionami, a starosta Jędrzejak natychmiast ten pomysł podchwycił.

Bardzo się cieszę, że doszło do tych kontaktów. Sadzę, że nasi mieszkańcy mają sobie wiele do zaoferowania. Południe Włoch jest na pewno biedniejsze od bogatej Północy, ale ludzie tutaj są bardzo serdeczni, ciekawi świata, a przede wszystkim otwarci na nowe pomysły i wyzwania. Jestem przekonany, że będzie to ciekawe doświadczenie dla każdej ze stron - podkreśla Donato Berchicci.

Wymiernym efektem wizyty będzie z pewnością nawiązanie kontaktów gospodarczych między firmami, które uczestniczyły w delegacji. Starosta chce także zaprosić do powiatu ostrowskiego Marszałka Województwa Campobasso.

Wizyta miała na celu przede wszystkim zapoczątkowanie wzajemnych kontaktów na poziomie administracyjnym a następnie gospodarczym, co objawiać się powinno zacieśnieniem współpracy pomiędzy równorzędnymi firmami w obu regionach. Zdaniem starosty Jędrzejaka, ten cel został zrealizowany.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 749