OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzieci odwiedziły Wrocław
6 sierpnia 2009 roku

Dzieci odwiedziły Wrocław

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny działająca przy ostrowskim PCPR w miniony poniedziałek zorganizowała dla swoich podopiecznych wycieczkę do Wrocławia. Grupa 24 dzieci zwiedziła stolicę Dolnegośląska i uczestniczyła w niezwykłej multimedialnej wystawie historycznej. Wyjazd był możliwy dzięki uprzejmości dyrekcji Biura Promocji Miasta Wrocławia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz promowania rodziny. Swoim zasięgiem obejmuje obszar Powiatu Ostrowskiego.

Działająca przy PCPR Placówka Wsparcia Dziecka i  Rodziny to jednostka o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

W poniedziałek, 3 sierpnia Placówka zorganizowała dla swoich podopiecznych wyjazd do Wrocławia. Grupa 24 dzieci zwiedziła miasto i uczestniczyła w niezwykłej wystawie. Wycieczka to tylko jeden z elementów programu edukacyjno-rekreacyjnego realizowanego przez ostrowską Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Do zorganizowania wyjazdu zainspirowała nas wystawa w Hali Stulecia „EUROPA - to nasza historia”, którą dzieci i młodzież obejrzały nieodpłatnie dzięki uprzejmości dyrekcji Biura Promocji Miasta Wrocławia. Dzięki wykorzystaniu w wystawie multimediów i innych urządzeń technicznych dzieci brały w niej aktywny udział, uczestniczyły we współczesnej historii i wspólnie ją przeżywały. Ekspozycja została przedstawiona w naprawdę ciekawy sposób. Dzieciaki miały szansę, między innymi na przegląd wydarzeń w dniu, w którym się urodziły, otrzymały też wirtualne pieniądze Euro, które mogły rozdysponować dzięki sieci komputerowej - wyjaśnia Marcin Siudziński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Oprócz udziału w multimedialnej wystawie, która była głównym punktem programu, podopieczni ostrowskiej Placówki Wsparcia mieli okazję obejrzeć również Panoramę Racławicką a także Aulę Leopoldina i Wieżę Matematyczną wchodzącą w skład Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Przechadzając się uliczkami Starego Miasta wycieczkowicze podziwiali renesansowy Ratusz, barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przepiękny Ostrów Tumski.

Oprócz podstawowych potrzeb, w swojej pracy staramy się zaspokoić również potrzeby intelektualne i emocjonalne swoich podopiecznych. Dla starszej grupy młodzieży szczególnie cenna była możliwość zaobserwowania i porównania poszczególnych stylów architektonicznych, w które obfituje Wrocław. Niemałą frajdę sprawiła wyprawa na Wieżę Katedry, aby stamtąd podziwiać przepiękną panoramę Wrocławia - mówi dyrektor PCPR

Po spacerze i obiedzie w centrum miasta, dzieci udały się do Parku Szczytnickiego. Grupa młodszych dzieci odwiedziła wrocławskie ZOO, a młodzież miała okazję podziwiać multimedialną fontannę oraz poznać kulturę dalekiego wschodu, przechadzając się po Ogrodzie Japońskim.

Program edukacyjno-rekreacyjny jest realizowany przez Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny od 2005 roku. Działania opiekuńczo - wychowawcze mają przybliżać dzieciom i młodzieży kraj, jego historię i kulturę. Opiekunowie organizują dzieciom wolny czas, pokazują jak przyjemnie i pożytecznie go wykorzystać, ale przede wszystkim współuczestniczą we wszystkich zajęciach, realizując to czego ich rodzice nie są wstanie, nie potrafią lub nie chcą zrobić - mówi Marcin Siudziński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nas bezpośrednio lub pośrednio w realizacji tego programu. Dziękuję wszystkim darczyńcom, Komendzie Powiatowej Policji za kontrolę stanu technicznego wynajętego przez nas autobus, a w szczególny sposób Kierownikowi Biura Promocji Miasta Wrocławia, Kierownikowi Panoramy Racławickiej przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Dyrektorowi Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki ich przychylności dzieci i młodzież z naszej Placówki poczuły się w pełni współtwórcami, uczestnikami życia społecznego.

Placówka Wsparcia Dziecka i  Rodziny przeznaczona jest dla dzieci od 7 do 18 roku życia, dysponuje 16 miejscami na pobyt dzienny i 14 na pobyt całodobowy. Dodatkowo w Placówce prowadzona jest Świetlica, która oferuje bogaty program zajęć dydaktycznych pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, między innymi zajęcia ruchowe, taneczne, korekcyjno-kompensacyjne, teatralne i plastyczne. Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Odwiedzin: 517