OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bestiarium według Gąsiora
8 września 2023 roku

Bestiarium według Gąsiora

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza we wrześniu na wystawę prac Jerzego „Gąsior” Gąsiorka.  16 września zaplanowano spotkanie z autorem.

* gasiorek23_zaproszenie

Jerzy Gąsior Gąsiorek urodził się 1941 roku w Granowcu koło Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 1948-1954 mieszkał z rodzicami w Sławnie (woj. zachodnio-pomorskie), gdzie ukończył siedmioletnią szkołę podstawową. Od 1954 do 1958 r. uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku, w którym zdał maturę. Drugą, państwową maturę, uzyskał w 1961 w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. W latach 1961-1963 studiował historię w gorzowskim Studium Nauczycielskim. Po jej skończeniu podjął pracę nauczyciela i wychowawcy w ówczesnym Technikum Budowlanym i Policealnym Studium Architektury. Równocześnie studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (pedagogikę, którą ukończył w 1971). W 1983 ukończył także studia podyplomowe w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie wystawiennictwa i muzealnictwa.

Ze szkołą związany był do roku 1977. W latach 1977-1979 pracował w gorzowskim Muzeum Okręgowym, prowadząc, założoną przez siebie, Galerię Sztuki Współczesnej „Oficyna”. W latach 1980-2006 był dyrektorem gorzowskiego Biura Wystaw Artystycznych (w czterech ostatnich latach, jako zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim).

Choć już na emeryturze (od 2007), nadal aktywny twórczo. Przez lata z pasją uprawia różne dziedziny artystyczne – malarstwo, rzeźbę, asamblaż, poezję. W 1989 roku uzyskał status artysty-plastyka. Współpracował z grupą plastyczną nauczycieli „Wena”, biorąc udział w plenerach i wystawach zbiorowych, m.in. w organizowanych przez gorzowskie BWA dorocznych przeglądach plastyki, tzw. Salonach oraz w Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM, których był pomysłodawcą i komisarzem (11 edycji). Jest autorem prezentacji indywidualnych, m.in. w: Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu (2000), Muzeum Spichlerz w Gorzowie (2001), BWA w Bydgoszczy (2002), BWA w Pile (2002), Kunstspeicher w Friedersdorf (Niemcy; 2003), BWA Wozownia w Toruniu (2004), Muzeum Zamek w Sierakowie (2004), Galerii Tkacka na Jatkach we Wrocławiu (2006), Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi (2008), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu (2011), Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim (2012), Zamku w Beeskow (Niemcy; 2015), Galerii Kapitańska w Szczecinie (2015), Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim (2019).

W latach 2001-2020 wydał także dwanaście tomików swoich wierszy. W 2004 został przyjęty do Związku Literatów Polskich.

Spośród wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń najbardziej ceni sobie Medal im. Brata Alberta (1996) oraz „Motyla” za całokształt twórczości i działalności na rzecz miasta i województwa, a także „Laur Kultury 2020 Starosty Ostrowskiego” za całokształt aktywności twórczej.

Wystawa dostępna jest od 4 do 29 września 2023, a spotkanie z autorem odbędzie w sobotę, 16 września 2023, o godz. 12.oo.

Odwiedzin: 55