OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Goście z Niemiec u Wicestarosty
8 września 2023 roku

Goście z Niemiec u Wicestarosty

Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk spotkał się z gośćmi z Niemiec związanymi z ochotniczą strażą pożarną Nadrenii Północnej Westfalii.

* DSC_0017

Delegacja przyjechała z Welver, stolicy gminy w powiecie Soest w Nadrenii Północnej Westfalii. W budynku Starostwa Powiatowego Wicestarosta Ostrowski spotkał się z Rolfem Appelbaumem, Thomasem Schweigertem oraz Helmutem Klauke. Pierwszy jest emerytowanym komendantem straży pożarnej oraz byłym pracownikiem oddziału intensywnej terapii w tamtejszym szpitalu, drugi jest byłym komendantem ochotniczej straży pożarnej odpowiedzialnym za edukację w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Goście są związani z ochotniczą strażą pożarną Nadrenii Północnej Westfalii i odwiedzili Powiat Ostrowski, by spotkać się z polskimi strażakami zawodowymi i ochotnikami. Wymienić doświadczenia, zapoznać się z rozwiązaniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz strategiami przeciwpożarowymi.

* DSC_0007

Podczas spotkania w starostwie poruszane były tematy nie tylko związane z bezpieczeństwem, Niemcy byli zainteresowani powiatową oświatą, funkcjonowaniem szpitala czy infrastrukturą drogową.   

W spotkaniu uczestniczyli również Mirosław Zajączkowski – prezes ostrowskiego koła Związku Emerytów Pożarnictwa RP, członek koła ZEPRP Karol Cieluch oraz Jolanta Muras w charakterze tłumaczki.

* DSC_0012

To nie pierwsza wizyta niemieckich strażaków w Powiecie Ostrowskim. Wcześniej odbywały się spotkania robocze i konsultacje w Ostrowie, a także rewizyty w Nadrenii. Początki współpracy ostrowskich strażaków z niemieckimi przyjaciółmi sięgają połowy lat 90.   

Odwiedzin: 87