OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wystawa końskich piękności
11 września 2023 roku

Wystawa końskich piękności

Roczna klacz Araya de Luxe z hodowli Tomasza Rzekieckiego ze Strzyżewa była najwyżej ocenionym koniem na Powiatowej Wystawie Koni Hodowlanych i zdobyła także szarfę w narodowych barwach i tytuł Championa Wystawy.

* IMG20230910161214Araya de Luxe Champion wystawy 


Piękna, iście letnia pogoda oraz możliwość obejrzenia wspaniałych koni różnych ras i maści sprawiły, że na parkurze w Stajni Borowianka w niedzielę 10 września 2023 r. zjawiły się tłumy ludzi, hodowców oraz wielbicieli tych wspaniałych zwierząt.

* IMG20230910151205

Organizatorami wystawy byli: Koło Powiatowe Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Ostrowie, Stajnia Borowianka oraz Wielkopolski Związek Hodowców Koni. Fundatorem pucharów było Starostwo Powiatowe w Ostrowie.

Konie biorące udział w wystawie oceniane były w kilku grupach: Klacze ze źrebakami, Klacze i ogiery z roku 2022, Klacze i ogiery z roku 2021, Klacze trzyletnie i starsze oraz ogier z licencją do krycia.

* IMG20230910154923

Każdy z koni musiał się zaprezentować przed zespołem sędziowskim, w spoczynku oraz podczas biegu stępem i kłusem. Ocenie podległa także pokrój oraz kondycja, pielęgnacja i ruch zwierzęcia. Suma otrzymanych punktów decydowała o zajmowanym ostatecznie miejscu.  

W kategorii klaczy ze źrebiętami pierwsze miejsce zdobyła Collie Cabrilla-AG i Carmen AG. W grupie kucy Bhagwanti i Bahrda Failia. W grupie klaczy rocznych za najlepszą uznano klacz Araya de Luxe. Ona także zdobyła tytuł Championa za najwyższa liczbę zdobytych punktów. W przedziale koni dwuletnich, pierwsze miejsce zdobyła klacz Cyranka. Wśród klaczy trzyletnich i starszych wygrała Aida JM. Z kolei za najlepszego ogiera uznano Imbira. Wśród kucy nagrodę otrzymał Bradley Familia.

* IMG20230910152320

Nagrodzone konie otrzymały pamiątkowe flo, a hodowcy i właściciele puchary oraz nagrody.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 125