OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Narodowe Czytanie w III LO
12 września 2023 roku

Narodowe Czytanie w III LO

W weekend w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akcja Narodowego Czytania. Było nie tylko czytanie „Nad Niemnem”, ale i mini wykłady na temat geografii powieściowych terenów czy przyrody zawartej w dziele Orzeszkowej.

* DSC_0076

W auli III LO zebrało się ponad sto osób, by wspólnie obcować z tegoroczną lekturą: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Inicjatorką akcji była Małgorzata Juda-Mieloch, na co dzień polonistka III LO, która przedstawiła zarys literacko-historyczny tej klasycznej powieści. Później dyrektor szkoły Przemysław Zimniak przybliżył słuchaczom rzekę Niemen od strony geograficznej.

* DSC_0012

Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii, zainspirowany opisami przyrody w dziele Orzeszkowej, wplótł jej fragmenty w swoją prezentację o florze nadniemeńskiej, odwołując się jednocześnie do przyrody powiatu ostrowskiego i rozdając jej okazy wśród publiczności. Mówił o bogactwie roślin występujących w powieści, o tym jak dobrze Orzeszkowa była przygotowana do jej napisania, o prowadzonych przez nią badaniach i, choć nie ustrzegła się błędów, o tym jak piękny i  bogaty był przyrodniczy świat przez nią przedstawiony.

Fragmenty „Nad Niemnem” w szkolnej auli czytali: uczennice III LO Marta Płonka z klasy 4e i Ramona Wiertelak z klasy 1c, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, dyrektor ZST i jednocześnie absolwentka III LO Magdalena Wojtasz oraz polonistki: Sylwia Szubert i Małgorzata Juda-Mieloch.

* DSC_0043

Na koniec każdy mógł otrzymać odcisk pamiątkowej pieczęci na swoim egzemplarzu książki.

* DSC_0042

Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania zagościła do ostrowskiej szkoły ponadpodstawowej po raz pierwszy, ale są plany by kontynuować tę tradycję.

* DSC_0081

- Dziękuję pomysłodawcom, organizatorom i uczniom, których przyszła całkiem spora grupa mimo, że to początek roku i dodatkowo sobota. Jeśli w zamyśle jest, żeby akcja przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa, to najlepsze gdy angażuje się w nią właśnie młodzież. Do zachęty nie potrzeba zadęcia, ale autentyczności. Mam nadzieję i chciałbym, żeby to był początek akcji, w którą zaangażują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu. Może jest to pomyśl na akcję wędrująca po naszych placówkach – mówił podczas akcji Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Odwiedzin: 160