OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wkrótce Sprzątanie Świata
12 września 2023 roku

Wkrótce Sprzątanie Świata

Powiat Ostrowski po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Wkrótce przedsięwzięcie zagości do szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego. Specjalny plakat promujący przedsięwzięcie przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

* PROJEKT

Tegoroczne hasło akcji brzmi „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Do Sprzątania Świata - Polska już w najbliższy piątek, 15 września, włączą się szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski. Akcja kierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

- Uczniowie z 13 jednostek wraz z opiekunami wspólnie będą sprzątać i porządkować tereny wokół własnych szkół oraz tereny zieleni. Starostwo Powiatowe zapewni uczestnikom akcji worki i rękawiczki oraz pokryje koszty wywozu zebranych odpadów. Ponadto akcja przebiegnie przy współpracy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów oraz Urzędu Gminy Przygodzice, które to sfinansują odbiór odpadów zebranych przez uczniów ze szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na ich terenie – informuje Marcin Woliński, dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_0095

W tym roku do akcji przyłączyli się także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, którzy przygotowali specjalny, powiatowy plakat przedsięwzięcia. Plakat ma promować akcję w ostrowskich placówkach. Jego autorami są uczniowie II klasy przyspasabiającej do pracy: Anna Molka, Michał Kryjom, Robert Pełczyński oraz Tobiasz Napieralski. Opiekunką jest nauczycielka ZSS Ewa Walczak.

* DSC_0090

W poniedziałek przedstawiciele starostwa: Marcin Woliński oraz Katarzyna Mądrzak-Krawczyk zjawili się w Zespole Szkół Specjalnych aby oficjalnie odebrać plakat z rąk młodych artystów, a przy okazji na ręce dyrektor szkoły Beaty Serbakowskiej wręczyć symboliczny czek na kwotę 500 zł.

* DSC_0088

„Sprzątanie świata” ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i dorosłych oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Akcję organizuje Fundacja Nasza Ziemia. Tegoroczny wielki finał odbędzie się w całej Polsce w dniach 15-17 września.

Odwiedzin: 143