OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
O środowisku i odpadach w bibliotece
14 września 2023 roku

O środowisku i odpadach w bibliotece

W środę, 14 września 2023r., Starosta Ostrowski Paweł Rajski spotkał się w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z przedszkolakami z ostrowskiego Przedszkola nr 16 „Koszałek – Opałek” w ramach proekologicznej akcji „Książkowe potwory kontra śmieciowe stwory”.

* DSC_0242

Ostrowska biblioteka, która funkcjonuje również jako biblioteka powiatowa, już od dłuższego czasu prowadzi zajęcia związane z akcją „Książkowe potwory kontra śmieciowe stwory”, poprzez którą pracownicy biblioteki oraz zaproszeni goście przybliżają najmłodszym wiedzę ekologiczną.

* DSC_0222

Tym razem gościem specjalnym na zaproszenie Dyrektora książnicy Jarosława Balcara był Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który przeczytał uwielbianą wśród przedszkolaków bajkę z serii „Kicia Kocia”. W książeczce poruszany był temat troski o środowisko naturalne, była w niej też mowa o właściwej segregacji śmieci i zagrożeniach związanych z odpadami medycznymi.

* DSC_0227

Po lekturze starosta poruszył z młodymi słuchaczami temat dbania o przyrodę i kwestie związane z segregacją odpadów, dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania dzieląc się przy okazji własnymi doświadczeniami związanymi z codziennymi działaniami ekologicznymi. Na koniec przedszkolaki otrzymały drobne upominki.

Spotkanie zakończyła prezentacja oraz ekokonkurs przygotowane przez pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”.

Odwiedzin: 67