OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyróżnienie dla starosty
14 września 2023 roku

Wyróżnienie dla starosty

W 25 lat po powstaniu powiatów na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala 25-lecia, podczas której honorowy tytuł Samorządowca 25-lecia otrzymał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* DSC_0203

25 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie ówczesny premier Jerzy Buzek wprowadzając w życie reformę samorządową wręczył uroczyście starostom akty powołania powiatów. Ćwierć wieku po tych wydarzeniach, w tym samym miejscu podczas uroczystej gali w dniu 12 września 2023 roku, specjalnymi nagrodami uhonorowano samorządowców z najdłuższym stażem.

* DSC_0186Z prof. Jerzym Buzkiem ówczesnym Prezesem Rady Ministrów.

W gronie nagrodzonych odznaczeniem „Bene Meritus Powiatom i honorowym tytułem „Samorządowiec 25-lecia 1999-2023’’ znalazł się Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Starosta związany jest od samego początku z samorządem powiatowym jako radny powiatowy. Od trzech kadencji pełni funkcję Starosty Ostrowskiego.

* DSC_0184

-,,To wyróżnienie traktuję nie tylko indywidualnie, ale jako wyraz uznania dla wszystkich 108 radnych, którzy od „usamorządowienia powiatów” - czyli ich reaktywowania sprawowali mandaty radnych Powiatu Ostrowskiego powiedział. P. Rajski.

Uroczysta gala była spotkaniem z twórcami reformy samorządowej. Obecni byli m.in. prof. Jerzy Buzek, Jerzy Stępień, prof. Irena Lipowicz.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 125