OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Karetki dla szpitala
18 września 2023 roku

Karetki dla szpitala

Dwie nowoczesne karetki ratunkowe marki Mercedes otrzymał ostrowski szpital. Pojazdy zakupione zostały z funduszy unijnych i zastąpią wysłużone pojazdy.


Symbolicznego przekazania kluczyków do ambulansów dokonał 18 września 2023 r. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w dyspozycji którego znajdowały się fundusze unijne przeznaczone na ten cel.

* DSC_0147

-,,Wśród sprzętu medycznego, który w okresie epidemii covid-19 był szczególnie narażony na eksploatację i zużycie znajdowały się właśnie karetki. Potrzeba częstej dekontaminacji, dezynfekcji wpływała na szybkie zużywanie się pojazdów i wyposażenia. Odpowiedzią unijnego płatnika były dodatkowe środki i szybka ścieżka, żeby w części nadrobić braki i zmodernizować sprzęt. Wszyscy, którzy złożyli dobre wnioski mieli szanse pozyskać środki m.in. właśnie na karetki. Gratuluję władzom powiatu skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych’’ – powiedział  Marszałek Woźniak.

* DSC_0180

Pieniądze na zakup karetek pochodziły z większego projektu obejmującego  „Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych wybranych oddziałów w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim związanych z pandemią COVID-19” w ramach Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU). Zakres tematyczny obejmował remont oddziału laryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia oraz kupno nowych karetek.  

* DSC_0130

-,,Dzisiejsze przekazanie karetek to kolejny dowód na to, że ostrowski szpital ma wielu przyjaciół i udaje się do naszej lecznicy przyciągać środki z różnych źródeł: rządowych, unijnych, pozarządowych oraz sponsorów. Dziś przekazujemy dwie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone karetki. Sprzęt bardzo oczekiwany bo zużycie tego taboru jest bardzo duże. Otrzymane dofinansowanie to szansa na szybszą wymianę taboru’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. 

* DSC_0154

Wartość obu pojazdów to ponad 1,5 miliona złotych. Co ważne ponad 1,3 mln to środki unijne, a wkład naszego budżetu to ok. 200 tys. złotych.

W uroczystości przekazania wzięli także udział: Andrzej Pichet radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni powiatowi Roman Pacholczyk (wicestarosta Ostrowski), Damian Grądzielewski (Członek Zarządu Powiatu), Andrzej Leraczyk, Józef Wajs, Marek Ewiak, Leszek Michalak, Rafał Walkow oraz Piotr Skoczylas Zastępca Dyrektora Szpitala.  

* DSC_0162 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 77