OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody Dnia Sybiraka
15 września 2023 roku

Obchody Dnia Sybiraka

84 lata temu Związek Radziecki zaatakował Polskę. Te tragiczne wydarzenia z naszej najnowszej historii nazywane są IV rozbiorem Polski. Dla broniącej się przed hitlerowskimi Niemcami Polski był to prawdziwy cios w plecy. W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.  

* DSC_0222

W przededniu rocznicy tych wydarzeń w Ostrowie Wielkopolskim złożono kwiaty przed obeliskiem na Rondzie Sybiraków na którym widnieje tablica pamiątkowa:  „Tym, których prochy tam zostały i tym, którzy przetrwali PAMIĘCI Polaków deportowanych na Sybir w latach 1939- 1956”. W ty miejscu delegacje kolejno złożyły symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

* DSC_0205

Powiat Ostrowski reprezentował Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Rafał Luciński. Wiązankę złożyła również delegacja reprezentująca Zespół Szkół Ekonomicznych.

* DSC_0115

Zasadnicza część obchodów rocznicy tych wydarzeń odbyła się tradycyjnie już w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych w obecności pocztów sztandarowych. Podczas uroczystości krzewiącej patriotyzm miały miejsce przemówienia okolicznościowe oraz występ artystyczny. Marian Junak- Przewodniczący Ostrowskiego Związku Sybiraków wręczył 5 odznaczeń zasłużonym dla Związku, w tym m.in. dla dyrektor ZSE Beaty Matuszczak.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 73