OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz Centrum Kształcenia
19 września 2023 roku

Jubileusz Centrum Kształcenia

Pięć lat temu, w 2018 roku do użytku oddane zostało Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego). Do dziś w tej jednej z najnowocześniejszych placówek edukacji technicznej kształciło się i podnosiło swoje kwalifikacje prawie 7 tysięcy uczniów.

* DSC_0151

W dniu 18 września 2023 r. w związku z urodzinami w tej placówce edukacyjnej wizytę złożył Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0088

Inwestycja zrealizowana została w zdecydowanej większości z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, które znajdowały się w gestii Urzędu Marszałkowskiego. Koszt rozbudowy i wyposażenia wyniósł 12 436 000 zł. z czego dofinansowanie unijne wyniosło 9.623.000 zł, a wkład budżetu powiatu 3 877000 zł. Budowa Centrum trwała dwa lata od 2017 do 2018 r. Zgodnie z wymogami projektów unijnych była to przebudowa i rozbudowa istniejących budynków warsztatów szkolnych ZSTE CKU.

-,,Chcieliśmy serdecznie podziękować za udzielone wsparcie, dzięki któremu nasi uczniowie mają tak wspaniałe warunki do nauki, a my do pracy’’ – powiedział Katarzyna Sawicka, przekazując na pamiątkę Marszałkowi zdjęcie obiektu wraz z podpisami kilkudziesięciu uczniów.

* DSC_0053

-,,Byłem w tym miejscu kiedy trwały jeszcze prace budowlane. Zwiedzałem obiekt kiedy został oddany do użytku. Jestem także dziś i aż trudno uwierzyć, że minęło pięć lat’’ – powiedział M. Woźniak.

Obecnie w kompleksie jest 22 sal dydaktycznych do kształcenia zawodowego. W kompleksie funkcjonują między innymi pracowniemechatroniki, grafiki komputerowej, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej, przedsiębiorczości i bhp, obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, stolarska, elektrotechniki, elektroenergetyki i elektroniki, pojazdów motocyklowych, spawalnicza, chłodnicza i wentylacyjna, sale konferencyjno-wykładowe, pracownie elektroenergetyki, elektrotechniki i elektroniki, pomiarów fizycznych, komputerowego wspomagania projektowania, warsztat samochodowy. Dach nowego budynku ma również charakter dydaktyczny. Można tam prowadzić badania paneli i kolektorów solarnych. CKZ prowadzi się zajęcia z zakresu kształcenia 20 zawodów.

* DSC_0176

-,,Z tego obiektu jesteśmy bardzo dumni. To jest obiekt na miarę czasów i potrzeb. On żyje! Jest wypełniony uczniami, którzy odbywają tu naukę w ramach zwykłych lekcji oraz zajęć, kursów i  dodatkowych form dokształcania, na które także udaje się nam pozyskiwać milionowe wsparcie unijne. Zapotrzebowanie jest tak duże, że już przydałaby się rozbudowa’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0110

Liczby robią wrażenie. W ciągu pięciu lat w Centrum Kształcenia Zawodowego zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne szkoleniowe odbyło 7735 uczniów czterech ostrowskich szkół: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Średnio w ciągu roku z CKZ skorzystało 1547 osób.  

-,,Stworzono tutaj warunki dla kształcenia tzw. inteligentnych zawodów przyszłości oraz deficytowych i priorytetowych dla rozwoju regionalnej im krajowej gospodarki. Zrealizowano także nowy program o nazwie „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”'.” Powstała infrastruktura dydaktyczna CKZ i znajdujące się tam pomoce dydaktyczne pozwoliły realizację cykli zajęć popularyzujących innowacyjne technologie wśród nauczycieli i uczniów pięciu szkół’’ – wyjaśnił Marek Wojtasz dyrektor ZSTE.

Dozawodu przysposabiają się tautaj także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. W budowlańców bawią się także przedszkolaki podczas cyklicznych zajęć.

Jak podkreślał Starosta zainteresowanie kształceniem w CKZ jest tak duże, że już przydałaby się rozbudowa.

* DSC_0136

Jak na urodziny przystało nie zabrakło tortu i słodkości oraz pamiątkowego zdjęcia.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 108