OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dożynki w Granowcu
19 września 2023 roku

Dożynki w Granowcu

W niedzielę, 17 września 2023 r. w Granowcu w gminie Sośnie odbyły się dożynki. Na wydarzenie przybyło wielu gości, aby wspólnie świętować ten piękny obrzęd. * DSC_0403

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej uprawą. Ten staropolski zwyczaj, który przetrwał do dziś, ma na celu zapewnienie urodzaju na następny rok. Gospodarze w ten sposób dziękują również za zebrane plony.

Dożynki w Granowcu rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną sprawowaną przez księdza proboszcza Michała Pacynę. Ołtarz zdobił wieniec dożynkowy, symbolizujący urodzaj i dostatek,  zrobiony z kwiatów i zbóż. Na ręce proboszcza złożone zostały dary przez sołtysa Jana Rafalskiego i Radną Powiatową i prezes OSP Danutę Szwedziak.

* DSC_0406

Po zakończeniu uroczystości kościelnej korowód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą  pomaszerował wraz z gośćmi na plac w centrum wioski. Tam uroczyście dokonano odsłonięcia pomnika błogosławionej Gwidony-  urodzonej 11.04.1900 r. w Granowcu Heleny Cierpki, później błogosławionej Marii Gwidony od Miłosierdzia Bożego, jednej z jedenastu sióstr Nazaretanek zamordowanych 1 sierpnia 1943 roku przez Niemców w Nowogródku. Przy okazji dożynek zainaugurowano miejsce pamięci, tj. powstały właśnie na jej część pomnik .

* DSC_0450

Następnie korowód poprowadził gości na teren przy Szkole Podstawowej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Przez uczniów tamtejszej szkoły przygotowany został występ artystyczny z elementami obrzędów dożynkowych. Na ręce sołtysa wsi przekazany został chleb dożynkowy.

* DSC_0523

Na tą okoliczność przygotowano przyśpiewki i inne barwne występy. W obchodach dożynkowych w Granowcu uczestniczył Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* DSC_0530

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 89