OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Środki unijne dla aglomeracji
19 września 2023 roku

Środki unijne dla aglomeracji

Ponad 44 mln euro trafi do aglomeracji kalisko – ostrowskiej w ramach oddzielnej koperty finansowej na kontynuację instrumentu o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

* DSC_0350

W poniedziałek 18 września 2023 r. porozumienie w tej sprawie w Pałacu w Lewkowie podpisał Marek Woźniak Marszałek Województw Wielkopolskiego i w imieniu Zarządu Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Krystian Kiniastowski Prezydent Kalisza oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Jak wyjaśnił Marszałek jeśli chodzi o ZIT-y, kluczowe będą obszary związane z cyfryzacją usług publicznych, zieloną polityka i mobilnością miejską. ,,-Natomiast w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego postawimy na kompleksowe programy kształcenia ogólnego i zawodowego, integracja mieszkańców z naciskiem na seniorów’’ – dodał Marek Woźniak.

* DSC_0342

Do gmin oraz Powiatu Ostrowskiego (bez miasta Ostrowa) ma popłynąć prawie 50 milionów złotych.

-,,Wspólnie z włodarzami gmin współpracowaliśmy w sprawie wydatkowania tych środków. Udało się nam osiągnąć kompromis uwzględniający zadania znajdujące się wśród priorytetów, na które środki z ZIT mogą zostać wydatkowane. Prawie 28 mln złotych przeznaczonych zostanie na budowę ścieżek rowerowych. To oznacza, że w najbliższych latach może powstać prawie 35 km dróg dla rowerzystów’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Kwotę 10 mln przeznaczono na projekty w ramach adaptacji do zmian klimatu. W znacznej części są związane z gromadzeniem wody. Ponad 11 mln to suma przeznaczona na projekty edukacyjne.

* DSC_0336

Do tej pory w funduszy w ramach na ternie Powiatu Ostrowskiego przeznaczono środki na rewitalizacje Pałacu w Przybysławicach, zabytkowego kościoła w Odolanowie, budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w czy systemu informacji przestrzennej. W sumie było to 70 różnych przedsięwzięć.  

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) zrzesza 25 jednostek samorządu terytorialnego (2 miasta, 7 gmin miejsko-wiejskich, 13 gmin wiejskich i 3 powiaty) obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 2 705 km 2 i mieszka tu ponad 377 tys. osób.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 120