OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dofinansowanie do dróg
4 października 2023 roku

Dofinansowanie do dróg

Dwa projekty inwestycyjne przy drogach powiatowych otrzymają dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioski w tej sprawie przygotowywał Powiatowy Zarząd Dróg.

Wybrane do dofinansowania drogi znajdują się na terenie Gminy Ostrów i Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy drogi w Topoli Małej (Gm. Ostrów). W ramach inwestycji powstanie ścieżka rowerowa po jednej stronie, chodnik po drugiej oraz nowa poszerzona nawierzchnia jezdni.

* DSC_0433Droga w Topoli Małej, stan obecny.

Szacowany koszt zadania wynosi ok. 9,5 mln zł. z czego dofinansowanie z ma wynieść 7,5 mln zł. Wkład własny Powiatu Ostrowskiego to ok. 1,9 mln zł.

Drugie zadanie to modernizacja drogi Mączniki-Węgry-Chotów  (Gm. Nowe Skalmierzyce). Ta inwestycja o wartości ok. 10,6 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie ok. 8,5 mln zł.

* 386084602_729370612535962_5368190463268242261_nDroga Węgry-Chotów.

-,,Cieszy fakt, że zostaną wyremontowane kolejne drogi, ale także to, że uda się wybudować nowe ścieżki rowerowe i uda się je „wpiąć’’ w już istniejącą sieć dróg dla rowerów. Z każdym rokiem ta sieć staje się coraz dłuższa, ale też mieszkańcy coraz częściej domagają się kolejnych inwestycji w tym zakresie’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Wnioski na dofinansowanie tych inwestycji przygotował Powiatowy Zarząd Dróg. Wicestarosta Ostrowski podkreśla, że rozbudowany zakres prac możliwy jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu funduszy rządowych.

-,,Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych funduszy, w szczególności Parlamentarzystom Marlenie Maląg i Tomaszowi Ławniczakowi za rekomendacje naszych zadań do dofinansowania’’ – powiedział Roman Pacholczyk.

Realizacja tych zadań planowana jest na 2025 rok.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 155