OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi mają głos- prawybory w szkołach
5 października 2023 roku

Młodzi mają głos- prawybory w szkołach

„Młodzi mają głos’ to hasło, które przyświecało prawyborom przeprowadzonym w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego. * Przechwytywanie w trybie peĹ‚noekranowym 05.10.2023 141754.bmp
15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP.  W związku z tym już po raz drugi w dziesięciu szkołach Powiatu Ostrowskiego przeprowadzone zostały prawybory. 2 października 2023 r. stworzone były młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Przygotowane były lokale wyborcze oraz karty, na których umieszczono nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Głos oddać mogli uczniowie klas IV i V. Szefami komisji byli studenci i pracownicy UAM z Poznania pod kierownictwem dr Jakuba Jakubowskiego, którzy w ramach projektu przygotowali również wykłady naukowe. * ZSE (7)

- To przedsięwzięcie ma charakter dydaktyczny. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Ma też oswoić młodzież z przebiegiem głosowania”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.  

* IV LO (13)

Na podstawie sporządzonych protokołów ogłoszono oficjalnie wyniki. Zaprezentował je 05.10.2023 roku w Młodzieżowym Domu Kultury prof. dr hab. Andrzej Stelmach Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swoim wystąpieniu odnosił się także do poprzednich prawyborów sprzed 4 lat.

To jest moment, w którym powinniśmy uzmysłowić młodym ludziom, że przestają być anonimowi i przestają być na utrzymaniu innych. Jeśli uczniowie są już dorośli, to mogą podejmować decyzje. I jeżeli decyzja jest nierozsądna, nieprzemyślana,  to efekty będą inne niż się spodziewali. Jeżeli osobiście nie zagłosują, to ktoś inny ich urządzi tj. zadecyduje o tym, jaka przyszłość ich czeka…Twój głos bardzo dużo waży. Zastanówcie się nad tym, czy zostawić decyzję innym, czy jednak zdecydować w swoim imieniu?”- powiedział prof. dr hab. Andrzej Stelmach.

Wyniki prawyborów do Sejmu RP prezentują się następująco: liczba uprawnionych do głosowania to 1621 osób, wydano 1182 karty do głosowania, oddano 1081 głosów ważnych natomiast nieważnych było 62.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.10.2023 141957

37,28% KKW Koalicja Obywatelska PO .N i PL Zieloni,

21,18 % KW Konfederacja Wolność i Niepodległość,

16,28% KW Nowa Lewica,

9,71% KKW Trzecia Droga,

9,71% KW Prawo i Sprawiedliwość,

5,83% KW Bezpartyjni Samorządowcy.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.10.2023 142055

Wyniki prawyborów do Senatu RP prezentują się następująco: liczba uprawnionych do głosowania to 1621 osób, wydano 1172 karty do głosowania, oddano 1104 głosów ważnych natomiast nieważnych było 58.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 05.10.2023 142237

52% KKW Koalicja Obywatelska PO .Ni PL Zieloni/KW Nowa Lewica/KKW Trzecia Droga

26% KW Konfederacja Wolność i Niepodległość ,

13% KW Bezpartyjni Samorządowcy,

11% KW Prawo i Sprawiedliwość.

* DSC_0557

Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków uczniom zasiadającym w komisjach wyborczych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 268