OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Misterzy Budownictwa z powiatu
9 października 2023 roku

Misterzy Budownictwa z powiatu

Nowy Dom Pomocy Społecznej oraz Termomodernizacja Bursy Szkolnej Dwa budynki, których inwestorem był Powiat Ostrowski zdobyły tytuł Mister Budownictwa 2022.

* Kadr-tabliczka

Uroczyste podsumowanie 49. Edycji Konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej 2022 odbyło się 6 października 2023 roku. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu, Rada Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

* DJI_0011Nagrodzony budynek Domu Pomocy Społecznej 

* Kadr DPS

Inwestor wraz z zespołem architektów, projektantów i wykonawców DPS-u

W kategorii obiektów pomocy społecznej Tytuł Mistera Budownictwa otrzymał Dom Pomocy Społecznej przy ul. Staroprzygodzkiej. Pamiątkowe grawertony i puchary trafiły nie tylko w ręce inwestora czyli Powiatu Ostrowskiego, ale także do architektów, konstruktorów, inspektorów i wykonawców.

Nagrodzony budynek Bursy Szkolnej 

* DJI_0042

Nagrodzony budynek Bursy Szkolnej 

* Kadr

Inwestor wraz z wykonawcami i projektantem modernizacji Bursy Szkolnej.

W kategorii robót termomodernizacyjnych Tytuł Mistera Budownictwa otrzymała termomodernizacja Bursy Szkolnej.

-,,Realizując nasze powiatowe inwestycje staramy się, żeby to były obiekty funkcjonalne, ale także przyjazne otoczeniu i środowisku. Te nagrody to podziękowanie dla całego zespołu współpracowników, z którymi przygotowujemy i realizujemy inwestycje’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 218