OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
  3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
    • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
    • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ma już rok
11 października 2023 roku

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ma już rok

Najnowocześniejszy w Polsce Dom Pomocy Społecznej świętuje pierwsze urodziny. Z tej okazji w placówce odbyło się spotkanie pensjonariuszy z rodzinami. I jak na urodziny przystało była muzyka i  tort, a nawet dwa... dodatkowy, specjalnie dla diabetyków kontrolujących poziom cukru we krwi.

* DSC_0599

To przemyślana budowla, w której podopieczni mają nowoczesne zaplecze zapewniające odpowiednią opiekę i komfort pobytu. Jest to inwestycja o wartości 21 milionów złotych sfinansowana w całości ze środków Powiatu Ostrowskiego, która została oddana do użytku w październiku minionego roku.

* DSC_0628

- Mimo roku od oddania do użytku jest we mnie wciąż ta sama radość związana z tą inwestycją. Jest to bowiem pierwszy od stu lat DPS w Ostrowie wybudowany od podstaw. Ze względu na zastosowane rozwiązania, estetykę uznawany za najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Cały budynek zaadoptowany jest bez barier architektonicznych. Stworzone zostało miejsce jednopoziomowe, przestrzenne, imitujące małe miasteczko, o czym świadczy ryneczek i nadane korytarzom nazwy poszczególnych ulic. Jest tez salon fryzjerski, kaplica, pracownia kulinarna, plastyczna, biblioteka. Łącznie na powierzchni 3000 m² zastosowano wiele udogodnień, w tym dwuosobowe pokoje z  własnymi łazienkami i wyjściem na taras, duże i nowoczesne centrum rehabilitacji, oddział intensywnego nadzoru.  

* DSC_0736

Dla osób mających problemy z chodzeniem zamontowano odpowiednie podnośniki do przenoszenia do wanny, zamontowano również wanny dla niepełnosprawnych mające uchylne ścianki. Nie zabrakło kaplicy, funkcjonalnej stołówki, ale także pokoju, w którym mogą przenocować krewni, którzy przyjeżdżają w odwiedziny. DPS dysponuje tzw. „R” - salami dla pacjentów po udarach, zawałach, wymagających intensywnej, całodobowej opieki. Nadzór nad nimi pełnią pielęgniarki w funkcjonalnej dyżurce. Kolorystyczne oznaczenia poszczególnych stref ułatwiają orientację w przestrzeni. Zamontowana na dachu fotowoltaika przynosi wiele oszczędności.

* DSC_0715

- Oglądając zapełniony „ryneczek’’ miałem poczucie wielkiej satysfakcji, że stworzyliśmy godne warunki dla ludzi, którzy są w potrzebie i daliśmy rodzinom poczucie, że przekazują swoich bliskich pod najlepszą opiekę.- podkreśla Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Po pierwszych miesiącach od uruchomienia wszystkie 76 miejsc są już zajęte, z czego ponad 80 procent to mieszkańcy naszego powiatu. Mieszkańcami opiekuje się wykwalifikowany personel. Nie ma tu miejsc komercyjnych. Zamieszkali tu wszyscy pensjonariusze z dawnej siedziby przy ul. Partyzanckiej, a potem dołączyli kolejni potrzebujący, przewlekle chorzy. Średnia odpłatność za pobyt tutaj pokrywana przez pensjonariusza wynosi ok.1700 zł.

* DSC_0725

Wspomnieć należy, że Powiat Ostrowski jako inwestor uzyskał tytuł „Mistera Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2022 ” przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu, Rada Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa właśnie za wybudowanie DPS-u. Pamiątkową tabliczkę Starosta Ostrowski przekazał na ręce dyrektora placówki Radosława Kowalskiego.

Na wszystkich gości czekał pachnący upominek przygotowany przez pensjnariuszy w jednej z pracowni.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 271