OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mistrzowie słowa w konkursowych zmaganiach
16 października 2023 roku

Mistrzowie słowa w konkursowych zmaganiach

Dziewiętnasty raz odbyły się  w Ostrowie eliminacje powiatowe do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO. Eliminacje przeprowadzał  Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym. Uczestniczyło w nich 11 uczniów ze szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

* DSCN2193

Podczas konkursowych prezentacji dzieci opowiadały, min. o ludziach związanych z regionem, zabytkach i przyrodzie oraz podróżach.

Eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącegow Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektor szkoły- Przemysław Zimniak przywitał uczestników i ich opiekunów.

Wystąpienia krasomówców oceniało jury w składzie:

Maria Libera – polonistka,                

Maria Świtała - Jarnecka - polonistka, 

Maria Szubert – Kornaszewska – przewodnik i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w ostrowskim oddziale PTTK.

Jurorzy brali pod uwagę bogactwo języka i jego barwność, płynność oraz poprawność wyrażania się, zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, płynność oraz poprawność wyrażania się, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami i przyznali następujące miejsca:

 •  I miejsce   – NIKODEMOWI BABULI ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska),       
 • dwa równorzędne II miejsca – ANTONINIE BARCICKIEJ z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim  (nauczyciel Maria Piaskowska) oraz MAGDALENIE GROBAREK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska),
 • trzy równorzędne III miejsca – ALICJI GILEWICZ z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ociążu (nauczyciel Agnieszka Wożniak), SOFII MOROZOVEJ ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska), WIKTORII SZEWCZYK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek)
 • wyróżnienie – MICHAŁOWI NOWAKOWI z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim  (nauczyciel Maria Piaskowska).

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,  nagrody i upominki ufundowane przez Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim a nauczyciele podziękowania i materiały informacyjne o  mieście oraz powiecie ostrowskim.

Kolejny etap eliminacji odbędzie się 21.10.2023 r. w Poznaniu. Wyłonionych zostanie wówczas dwóch najlepszych krasomówców z każdej kategorii wiekowej, którzy będą reprezentować Wielkopolskę na finale ogólnopolskim.

- Gratulujemy uczniom a  nauczycielom dziękujemy za przygotowanie wychowanków do tego trudnego konkursu. Życzymy naszym krasomówcom, żeby podobnie jak w poprzednich latach właśnie oni byli reprezentantami z naszego województwa i odnieśli sukces podczas finałowych wystąpień.- powiedziała Maria Szubert-Kornaszewska.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 170