OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Laryngologia po nowemu
19 października 2023 roku

Laryngologia po nowemu

Ostatni oddział szpitalny w budynku głównym ostrowskiego szpitala został wyremontowany. Symboliczne oddanie do użytku odbyło się 18 października 2023 roku.

* DSC_0092

-,,Oddając do użytku wyremontowaną laryngologię kończymy modernizacyjne dzieło w budynku głównym szpitala. Wielu nie wierzyło, że uda się zrobić tak wiele. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zmian w szpitalu’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0141

Środki na remont laryngologii pochodziły z funduszy unijnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych wybranych oddziałów w ZZ w Ostrowie Wielkopolskim związanych z pandemią COVID 19’’ w ramach działania „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia REACT EU’’. Obejmowały one prace budowlane i zakup wyposażenia oraz zakup karetek pogotowia dla SOR.

* DSC_0208

-,,Kiedy kilka tygodni temu Pan Marszalek przekazywał karetki był pod wrażeniem, że w powiatowym szpitalu dzieje się tak wiele. Ale my mamy świadomość, że jesteśmy szpitalem o zasięgu regionalnym. Inwestujemy w infrastrukturę, ale bez personelu nie byłyby możliwe sukcesy. Za to Państwu kończąc to dzieło dziękuję. Dziękuję także radnym powiatowym. Zgodność w naszej Radzie to rzadko spotykana sytuacja, a w sprawach medycznych jest ona szczególnie widoczna’’- mówił Starosta.

* DSC_0028

W uroczystości udział wzięli były i obecny szef oddziału dr n. med. Michał Pabiszczak i Jan Garstka.

Ten drugi dziękując za zrealizowaną inwestycję mówił żartobliwie, ,,…kto jest ostatni, będzie pierwszym’’. Z kolei M. Pabiszczak powiedział: ,,…gdybym mógł się cofnąć w czasie w takich warunkach jak teraz i z takim wyposażeniem mógłbym robić fantastyczne rzeczy’’.

O historii, ale również współczesności mówił z kolei dyrektor szpitala Dariusz Bierła. -,,Laryngologia funkcjonowała od początku istnienia od początku istnienia szpitala przy ul. Limanowskiego. Wiele lat temu wykonywała skomplikowane zabiegi i współpracowała z klinikami w Polsce. Obecnie oddział wykonuje rocznie 1500-2000 zabiegów. Oprócz kierownika pracuje tutaj 4 lekarzy specjalistów II stopnia i dwie rezydentki oraz pielęgniarki i pozostały personel’’ – mówił D. Bierła.

* DSC_0187

Zamiast przecięcia wstęgi były symboliczne klucze. W imieniu Marszałka Województwa Radni Sejmiku Marzena Wodzińska i Andrzej Pichet przekazali je dyrektorowi szpitala. Starostowie Paweł Rajski i Wicestarosta Roman Pacholczyk wręczyli je Kierownikowi Oddziału Janowi Garstce. A Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu i Tomasz Ziąbka szef komisji Zdrowia przekazali Wiesławie Brychcy pielęgniarce Oddziałowej.

Łącznie koszt remontu laryngologii wyniósł ok. 3,8 mln zł. Z czego dofinansowanie wyniosło ok. 2,5 mln zł, a pozostała część pochodziła z budżetu powiatu.

* DSC_0040

W ramach tej kwoty wykonano prace budowlane obejmujące m.in. wymianę posadzek i, tynków i ścian, nowe sufity podwieszane, klimatyzację, instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazów medycznych.

Zakupiony został także specjalistyczny sprzęt w tym zestaw do przeprowadzania endoskopowych operacji zatok obocznych nosa, optyka do chirurgii zatok przynosowych i napędów laryngologicznych, stół operacyjny, aparat do znieczulania oraz urządzenie do diagnostyki zaburzeń równowagi i wiele innych.

* DSC_0054

Nowy oddział poświęcił kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipiński.

O wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia a także planach przejecia gruntów na potrzeby szpitala mówił wicestarosta Roman Pacholczyk.

Oprócz wspomnianych osób w uroczystości wzięli udział radni powiatowi, pracownicy Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowujący projekt, wykonawcy, kierownicy oddziałów i zakładów medycznych ostrowskiego szpitala.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 312