OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informatycy Zespołu Szkół Technicznych w Irlandii- kontynuacja...
20 października 2023 roku

Informatycy Zespołu Szkół Technicznych w Irlandii- kontynuacja staży międzynarodowych

Mija już prawie tydzień pobytu uczniów z ZST W Ostrowie Wielkopolskim w Irlandii. Zdobywają tam umiejętności praktyczne. Sam projekt opiera się o ideę tzw. work placement, który w odróżnieniu od work training (szkolenia do zawodu), polega na odbyciu stażu w zakładzie pracy.

* 20231018_135215

Ostrowscy uczniowie odbywają staż zawodowy w różnych firmach na terenie Cork, Killarney i Doneraile. Uczniowie już teraz uczą się bycia w firmie.

- Nasi praktykanci zapoznają się z produktem firmy, jej misją, sposobem badania rynku i wejściem na rynek, szukają eko-pozytywów na terenie zakładu oraz starają się zasugerować pewne proekologiczne zmiany. Tworzą prezentacje i strony internetowe w celu reklamy firm. Pracują w tamtejszym zespole i uczą się współpracy w zespole. Konsultacje są teraz podstawą dzisiejszej kooperacji. Nie wiesz zapytaj kolegę – to hasło, które obowiązuje we wszystkich firmach na zachodzie. Towarzysz im wiele pozytywnych wrażeń z pracy i pobytu za granicą- powiedział opiekun grupy, nauczyciel j. ang. w ZST Zbigniew Stachurski.

* 20231018_135414

Dowodem podobnej, owocnej współpracy są nasze projekty unijne, które są realizowane przez Zespół Szkół Technicznych przy ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim od 2013 roku. W tym roku mija już dziesiąty rok tego rodzaju działalności inwestującej w wykształcenie młodzieży.  Powiat Ostrowski wysłał już setki młodych ludzi do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. Projekty stały się pozalekcyjną formą edukacji w szkole, która może pomóc rozwinąć się młodym.

* 20231016_165107

- Młodzi nie tylko obserwują pracę w zakładzie. Sami widzą i mówią o tym, że ludzie żyją tam obok siebie bez napięć i bezsensownej spiny niezależnie od koloru skóry, nacji, figury, wzrostu czy orientacji seksualnej. Każdy ma prawo tu mieszkać i żyć godnie, jeśli nie łamie prawa drugiego. Człowieczeństwo jest naszą wspólną cechą, a wszelkie różnice nadają człowieczeństwu kolorytu. Uczą się, jak można mieszkać ekologicznie. Jak sami zauważyli, że jest tu zielono, wodę można pić z kranu, a dymu z kominów tu nie uświadczysz. Tu można oddychać pełnymi płucami. Można wyjść na spacer w dzień i w nocy, bez obaw, że sąsiad pali śmieci. Jest szacunek do pracy, ludzi i ekologii. Cieszę się, że już od 10 lat możemy obserwować rozwój wśród młodzieży. Na początku zawsze jest niepewność i strach w oczach przed nieznanym, następnie radość i ekscytacja a na koniec tuz przed powrotem do domu żal i tęsknota - pisze Zbigniew Stachurski – nauczycieli J. Angielskiego w Zespole Szkół Technicznych.

* FERS_RP_UE_RGB-1

Odwiedzin: 171