OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat tworzą ludzie! Jubileusz 25-lecia samorządu Powiatu...
10 listopada 2023 roku

Powiat tworzą ludzie! Jubileusz 25-lecia samorządu Powiatu Ostrowskiego

Równo 25 lat temu 9 listopada 1998 roku odbyło się pierwsze posiedzenia nowo powołanej Rady Powiatu Ostrowskiego.  W rocznicę tego wydarzenia, wczoraj, tj. 9 listopada 2023 r. w gronie osób, które na przestrzeni lat działały na rzecz rozwoju Powiatu Ostrowskiego, świętowano srebrny jubileusz. Przypomnijmy, że Ustawa o samorządzie powiatowym została uchwalona 5 czerwca 1998 roku a pierwsze wybory do rad powiatów odbyły się 11 października 1998 roku. Tym samym usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe.

* DSC_0148

25 lat to tysiące podjętych uchwał, setki posiedzeń komisji i zespołów oraz podejmowanych decyzji, ale dzięki temu to setki oddanych do użytku nowych obiektów czy zrealizowanych inwestycji zmieniających, na przestrzeni 25 lat, obraz naszego powiatu. W Gutowie spotkali się dotychczasowi starostowie, radni wszystkich dotychczasowych kadencji, oraz związane funkcyjnie z powiatowymi placówkami lub inwestycjami i wydarzeniami. Przez sześć kadencji mandat rannego powiatowego sprawowało 108 radnych. Wszystkich zaproszono na jubileuszowe spotkanie.

* DSC_0100

Starosta Ostrowski Paweł Rajski witając gości szczególnie podkreślał fakt, że - Po 1998 roku, czyli od momentu odrodzenia, młody samorząd powiatowy wziął na sobie ciężar zaspokajania potrzeb mieszkańców wykorzystując wszystkie dostępne środki i możliwości. Każdy, pełniący dotychczas funkcję starosty czy radnego dbał o realizowanie nowych zadań z najwyższa na ówczesne czasy starannością. Upływ czasu sprawił, że wiele zmieniło się w estetyce i funkcjonowaniu powstałych w ciągu tych 25 lat obiektów, ale wciąż służą one mieszkańcom. Należy pamiętać także, że powiat to nie tylko jednostka terytorialna. To także poczucie szczególnej więzi i przynależność do wspólnoty. Od początku wzmacniamy tożsamość poprzez szacunek do historii i ludzi.- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Na przestrzeni lat zmieniała się praktycznie każda sfera naszego  życia. Zmieniały się : szpital, drogi, szkolnictwo itd..

Prace nad reformą samorządową trwały wiele lat. Trzeba było wizji, konsekwencji i przekonania ówczesnej klasy politycznej, że tam na dole, także w Powiecie Ostrowskim, ludzie znają lepiej potrzeby wspólnot niż politycy z Warszawy. Wręczenie aktów powołania było tylko sumą wieloletniego procesu przygotowań do reformy i doświadczeń także z funkcjonowania powiatu w formie „ Specjalnej strefy usług publicznych w Nowym Sączu”. Reformę firmował wówczas rząd prof. Jerzego Buzka, który obecny był na gali, dzięki połączeniu wideo. Podczas połączenia ze Strasburgiem goście na sali usłyszeli kierowane do nich serdeczne gratulacje i życzenia.

* DSC_0144Z okazji jubileuszu szczególnym wyróżnieniem uhonorowano jedynych Radnych sprawujących mandat nieprzerwanie od 25 lat. Pamiątkową srebrną płaskorzeźbę otrzymał Paweł Rajski oraz Leszek Michalak. Wyróżnienie wręczył obecny Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

* DSC_0162

Z okazji Jubileuszu 25-lecia powiatu wydany został okolicznościowy medal autorstwa artysty plastyka Szymona Wasielaka. Na awersie przedstawia sylwetkę Wojciecha Lipskiego- pierwszego polskiego starosty ostrowskiego wraz konturem powiatu, a na rewersie herb. Starosta Ostrowski Paweł Rajski wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali samorządowców kolejnych kadencji.Obrady pierwszej kadencji jako radny senior rozpoczynał Eugeniusz Wojciechowski, który odebrał medal jako pierwszy.

* DSC_0174Srebrnymi medalami 25-lecia uhonorowani zostali kolejno starostowie, przewodniczący i członkowie Zarządu, czyli osoby funkcyjne poszczególnych kadencji. W I kadencji funkcje pełnili : Andrzej Dera – Starosta Ostrowski  (nieobecny na uroczystości),Piotr Walkowski -wicestarosta ostrowski, śp. Grzegorz Finke członek zarządu powiatu (medal otrzymała córka zmarłego radnego), Tomasz Ławniczak - członek zarządu powiatu, Henryk Walczak - członek zarządu powiatu, Cezary Nowakowski - członek zarządu powiatu, Paweł Rajski- Wiceprzewodniczący rady, Jarosław Lisiecki -Wiceprzewodniczący rady (nieobecny na uroczystości ); pełniący funkcje w II kadencji : Włodzimierz Jędrzejak-  Starosta, Krzysztof Rasiak- wicestarosta, Piotr Walkowski-  wicestarosta, śp. Michał Wilczura-  przewodniczący rady ( medal otrzymała żona), Maria Kędzierska Jachimek-  Wiceprzewodnicząca Rady, Tadeusz Orzechowski - wiceprzewodniczący rady, Leszek Michalak- członek zarządu,  w III kadencji: Włodzimierz Jędrzejak- starosta, Krzysztof Rasiak- wicestarosta,  Piotr Walkowski oraz Mieczysław Szempiński- przewodniczący rady, Marek Michalczak-  wiceprzewodniczący rady, Marian Kocik- członek zarządu, Marian Pustkowski- członek zarządu, Leszek Michalak- członek zarządu, w IV kadencji : Paweł Rajski- Starosta, Tomasz Ławniczak-  wicestarosta, Andrzej Leraczyk- przewodniczący rady, Aleksandra Kierstein- wiceprzewodnicząca, Roman Pacholczyk-  członek zarządu, Jerzy Łukasz Walczak- członek zarządu, Andrzej Knopiński- członek zarządu ( nieobecny na uroczystości);

* DSC_0096

w V kadencji: Paweł Rajski- starosta,  Tomasz Ławniczak, Marlena Maląg oraz Roman Pacholczyk – wicestarostowie, Andrzej Leraczyk – przewodniczący, Karolina Dera- Szymańska- Wiceprzewodnicząca, Łukasz Mikołajczyk (nieobecny na uroczystości), Marek Ewiak- członek zarządu, Aleksandra Kierstein oraz Jerzy Łukasz Walczak- członek Zarządu tej kadencji.

* medale 1 gr

* medale 2 gr

* medale 3 gr

* medale 4 gr

* medale 5 grW VI kadencji funkcje pełnią: Paweł Rajski- Starosta, Roman Pacholczyk- wicestarosta, Piotr Walkowski – przewodniczący, Mirosław Nowacki i Karolina Dera Szymańska- Wiceprzewodniczący, Damian Grądzielewski, Dorota Hurna, Ryszard Pluciński, Maria Tomaszewska, Arkadiusz Wojtczak - członkowie zarządu.  

Ponadto medalami brązowymi uhonorowano obecnych radnych. Radnymi Powiatu Ostrowskiego I kadencji 1998-2002 byli: Maciej Dąbrowski, Maciej Dwornik, Irena Frąszczak, Witosław Gibasiewicz, Tomasz Gostomczyk, Jacek Jackowiak, Grażyna Kaźmierczak, Tomasz Kozłowski, Mariusz Leki, Ryszard Lubryka,  Czesław Muzyka, Barbara Nogala, Edmund Radziszewski, Marian Rybicki, Jolanta Siwak, Henryk Szcześniak, Danuta Szwedziak, Tomasz Ziąbka.  II kadencji w latach 2002-2006: Michał Bargiel, Jacek Bartczak, Agnieszka Zielińska, Henryk Siciński, III kadencji w latach 2006-2010: Stanisław Budzik, Marian Janicki, Sabina Klusak, Stanisław Krakowski;  IV kadencji w latach 2010-2014: Dariusz Bierła, Aneta Franc, Ewa Mielczarek, Józef Wajs;  V kadencji w latach 2014-2018: Joanna Glapiak, Władysław Jaśkiewicz, Józef Kozan, Sylwia Nowicka, Dariusz Pryczak, Kasper Smektała, Katarzyna Spiżak, Barbara Szymanowska, Ryszard Taciak; VI kadencji w latach 2018-2023: Dariusz Berek, Michał Ciupka, Zdzisław Jaźwiec, Anita Świątek, Rafał Walkow, Bartosz Ziółkowski.

* medale radniMedale wręczono także dla: Posła Jarosława Urbaniaka, Poseł Karoliny Pawliczak, Senator Ewy Mateckiej. W imieniu władz wojewódzkich Marszałka medal odebrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,  Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Wójt Gminy Ostrów Piotr Kuroszczyk, Wójt Sieroszewic Anatol Piaskowski, Jurgen Kooper z powiatu partnerskiego Sonneberg w Nieczech.

* medale parlamentarzysci i samorzadowcy

Medal otrzymała także Donata Kupczyk skarbnik powiatu ostrowskiego, pełniąca tą funkcję  niezmiennie od 25 lat.

* medale skarbnik

Z okazji jubileuszu na scenie wystąpili wokaliści młodego pokolenia na co dzień występujący w teatrach muzycznych. Osoby obdarzone wyjątkową barwą i siłą głosu. Ich talent pozwala nadać nowego charakteru znanym utworom. Na scenie wystąpiła Marta Burdynowicz i Marcin Januszkiewicz przy akompaniamencie Agnieszki Szczepaniak. Uroczystość utworem posągiem „Dzieci Sancheza’’rozpoczął Big Band Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcja maestro Roberta Matuszewskiego. A tanecznym krokiem, w tym przypadku tańcem klasycznym i współczesnym zaprezentowało się najmłodsze pokolenie reprezentujące Grupę Baletową Fantazja MDK kierowaną przez Bernadettę Matysiak. Na scenie można było zobaczyć Martę Mrowińską, Jesikę Srokę, Olgę Krzyżańską, Zofię Idzior, Martę Dembską oraz Martynę Sokołowską.

* DSC_0122Uroczystość zakończyła się toastem wzniesionym przez wszystkich dotychczasowych Przewodniczących Rady Powiatu Ostrowskiego oraz urodzinowym tortem. Było to sentymentalne spotkanie w większości dobrych znajomych, którzy tworzyli, tworzą i wspierają wielką powiatową rodzinę.

Zaproszeni goście złożyli wiele ciepłych życzeń i gratulacji. Za wszystkie słowa uznania serdecznie dziękujemy.

Odwiedzin: 690